Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - april 2017
PMI sjönk till 62,5 i april – nedväxling från hög nivå

  • PMI-total föll med 2,7 indexenheter och noterades därmed till 62,5 i april, en nedgång från 65,2 i mars. Delindexen för orderingång och produktion sjönk och drog ned PMI medan indextalen för sysselsättning och leveranstider steg och gav ett positivt bidrag. Även om månatliga förändringar ska tas med viss försiktighet är den uppåtgående trenden i PMI tydlig med fortsatt uppgång i april jämfört med mars när ett tre månaders glidande medelvärde beräknas.

  • Delindex för orderingången föll med 5,0 indexenheter till 63,7 i april jämfört med 68,7 i mars. Därmed svarade det för det största negativa bidraget till PMI (1,5 indexenheter) följt av delindex för produktionen som sjönk till 62,7 och drog ned PMI med 1,4 indexenheter. 

  • Delindex för sysselsättningen ökade med 0,7 indexenheter i april och noterades till en ny rekordnivå, 64,1. Den höga indexnivån vittnar om ett kraftigt ökat nyanställningsbehov i industrin. Företagens produktionsplaner blev något mindre expansiva i april och indexet för produktionsplaner sjönk till 69,8 från 73,5 i mars. 

  • Index för rå- och insatsvarupriser sjönk med 5,0 indexenheter till 67,5 i april.  Inköpscheferna angav trots det ett brett spektra av stigande rå- och insatsvarupriser.

PDF PMI för april 2017

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30

Nästa publicering av Inköpschefsindex: torsdagen den 1 juni 2017

För ytterligare information: Jörgen Kennemar, Swedbank Makroanalys, tfn 08- 700 98 04, jorgen.kennemar@swedbank.se och Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se 


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf