Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Oktober 2016
PMI steg till 54,9 i september – En månad av återhämtning

  • PMI-total steg till 54,9 i september från 50,7 i augusti. Delindex för orderingång var det främsta dragloket med en uppgång på 9,1 indexenheter till 58,8. Även delindex för produktion förbättrades och noterades till 57,3 i september jämfört med 52,2 i augusti. Delindexen bidrog med 2,7 respektive 1,3 indexenheter till PMI-total. Utfallen av enskilda månader bör dock tolkas med viss försiktighet. 


  • Sedan 2013 har såväl faktisk produktion som produktionsplanerna visat på tillväxt inom industrisektorn. I september noterades index för det kommande halvårets produktionsplaner till 59,0 vilket innebar en uppgång om 1,8 indexenheter från augusti månad.


  • Index för orderingång för både export- och hemmamarknaden steg i september. Exportordernas index steg från 47,1 i augusti till 54,7 i september och orderingången på hemmamarknaden steg från 46,9 till 53,0. Vidare steg index för orderstockarna med drygt fem indexenheter från 50,1 i augusti till 55,7 i september. Det var den högsta noteringen sedan december 2015.


  • Delindex för sysselsättning passerade 50-strecket i september med en notering på 50,9 jämfört med 49,7 i augusti. Delindex för leverantörernas leveranstider steg med 0,7 indexenheter till 51,4 i september och bidrog därmed positivt med 0,1 indexenheter till PMI-total. Även index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg och noterades till 55,5 jämfört med 53,8 föregående månad. 


PDF PMI september 2016

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 november 2016


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf