Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - November 2016
PMI steg till 58,4 i oktober – Sysselsättningen ökar farten

  • PMI-total steg till 58,4 i oktober från 54,9 i september. Delindex för produktion steg med 4,6 indexenheter till 61,9. Månadens notering var den högsta på tre år. Delindex för sysselsättning steg till den högsta noteringen på runt fem år och noterades till 56,6 i oktober. Delindexen bidrog med 1,1 indexenheter vardera till PMI-total. Utfallen av enskilda månader bör dock tolkas med viss försiktighet. 


  • Delindex för lager av inköpt material föll med 7,1 indexenheter till 42,3 och bidrog därmed positivt med 0,7 indexenheter till PMI. Ett tremånaders glidande medelvärde visar på en nedåtriktad trend sedan årsskiftet. 


  • Delindex för orderingång steg med 0,7 indexenheter till 59,5 i oktober.  Index för hemmamarknadens orderingång steg med 2,4 indexenheter till 55,4. Samtidigt backade index för exportmarknaden med en tiondel till 54,6. Index för produktionsplanerna steg ytterligare i oktober och noterades, efter en uppgång på 5,4 indexenheter, till 64,5. 


  • Index för rå- och insatsvarupriser inledde fjärde kvartalet med den högsta noteringen sedan 2011. Indexet noterades till 59,2 vilket är en uppgång på 3,7 indexenheter från september.  
PDF PMI oktober 2016

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex: torsdagen den 1 december 2016

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf