Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - December 2016
PMI föll till 57,3 i november – Medvinden mojnar något

  • PMI-total föll från 58,4 i oktober till 57,3 i november men höga nivåer i såväl huvud- som underindex indikerar en stark industrikonjunktur. Delindex för lager av inköpt material rekylerade uppåt, till 53,8 från 42,3 i oktober, och gav ett negativt bidrag om 1,2 indexenheter till PMI-total.  Delindex för produktion låg kvar över 60-strecket men föll från 61,9 till 60,5 i november. Delindex för orderingång låg relativt stilla med en notering på 59,3 i november jämfört med 59,5 i oktober. Utfallen av enskilda månader bör dock tolkas med viss försiktighet. 


  • Delindex för sysselsättning föll från 56,6 till 55,3 i november. Ett tremånaders glidande medelvärde indikerar dock att delindex för sysselsättning haft en stigande trend sedan i våras. 


  • Delindex för leverantörernas leveranstider steg med 4,5 indexenheter till 58,0 i november. Därmed stod delindexet för det enda positiva bidraget till PMI total denna månad. 


  • Index för rå- och insatsvarupriser steg relativt kraftigt i november, med en uppgång om 9,0 indexenheter. Industrins inköpschefer upplevde stigande priser för bl.a. en del basmetaller i november. Månadens notering är den högsta sedan 2011. 


PDF PMI november 2016

För ytterligare information: Åke Gustafsson, Swedbank Makroanalys, tfn  +468 700 91 45  , ake.gustafsson@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 2 januari 2017


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf