Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Juni 2016
PMI ligger kvar på 54,0 i maj – Spretig bild från delindexen

  • PMI-total noterades till 54,0 i maj och var därmed kvar på samma nivå som för april. Delindexen visade en spretig utveckling under månaden. Delindexen för orderingång och produktion steg något medan de övriga tre backade och noterades under 50-strecket. 


  • Delindex för orderingång steg med 0,3 indexenheter till 56,3 och produktionen steg med 1,2 indexenheter till 58,1. Efterfrågan från exportmarknaden fortsatte att öka, om än i långsammare takt, och indexet noterades till 51,7 för maj. Samtidigt förbättrades den inhemska efterfrågan och dess index steg till 56,5 i maj jämfört med 54,3 i april.


  • Delindex för sysselsättning föll för andra månaden i rad och noterades för första gången sedan sommaren 2014 till under 50-strecket. Noteringen för maj var 49,2 vilket kan jämföras med 50,3 för april. Även delindex för leverantörernas leveranstider noterades under 50-strecket på 49,7 jämfört med 52,5 föregående månad.


  • Index för produktionsplanerna föll i maj med 7,0 indexenheter till 57,9. Samtidigt steg index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser med 6,1 indexenheter till 52,9 i maj. Ett tremånaders glidande medelvärde antyder att prisbotten är bakom oss och trenden pekar fortsatt uppåt.


PDF PMI maj 2016

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex: fredagen den 1 juli 2016


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf