Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Juli 2016
PMI steg till 55,4 i juli – Orderingången visar styrka

  • PMI-total noterades till 55,4 i juli och steg därmed med 2,5 indexenheter från juni. De främsta förklaringsfaktorerna bakom uppgången var delindex för orderingång och produktion vilka steg med 3,4 respektive 3,5 indexenheter under månaden.


  • Index för orderingång från hemmamarknaden rekylerade i juli med en notering på 55,0 jämfört med 50,9 i juni. Motsvarande index för exportmarknaden steg och noterades till 53,9 i juli jämfört med 50,9 i juni. Index för orderstockar föll, däremot, från 54,4 i juni till 50,4 i juli. Ett tremånaders glidande medelvärde visar på stigande index för orderstockande i varierande takt sedan 2013. 


  • Delindex för sysselsättning föll i juli till 50,5 från 51,0 i juni. Industrins inköpschefer har bortsett från maj månad uttryckt ett behov av nyanställningar sedan knappt två år tillbaka. Delindex för leverantörernas leveranstider steg till den högsta noteringen sedan januari månad med en notering på 53,4 i juli. 


  • Index för produktionsplanerna föll till 61,6 i juli från 62,7 i juni. Samtidigt rörde sig index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser i motsatt håll med en notering på 57,6, vilket är 1,1 indexenheter högre än föregående månad. Juli månad visade fortsatt på krympande lager med en notering på 45,6 i juli jämfört med 48,8  i juni. 


PDF PMI juli 2016

För ytterligare information:  Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se


Nästa publicering av Inköpschefsindex: torsdagen den 1 september 2016Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf