Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Decemberi 2017
PMI steg till 60,1 i december – Produktionen avslutar på topp

  • PMI-total steg från 57,3 i november till 60,1 i december och nådde därmed för första gången över 60-strecket sedan 2011. Ett tremånaders genomsnitt på 58,6 för PMI-total visar på ett starkare fjärde kvartal jämfört med 53,7 för det tredje kvartalet. 


  • Det främsta dragloket var delindex för produktion som steg med 4,5 indexenheter till 65,0. Tre av fem delindex nådde i december över 60. Delindex för leverantörernas leveranstider steg med 2,9 indexenheter till 60,9 i december. Utfallen av enskilda månader bör dock tolkas med viss försiktighet. 


  • Delindex för sysselsättning steg med 2,2 indexenheter till 57,5 i december och gav ett positivt bidrag om 0,4 indexenheter till PMI-total. December månads utfall var den högsta noteringen för delindexet på drygt fem år, vilket indikerar ett fortsatt starkt nyanställningsbehov. 


  • Index för rå- och insatsvarupriser steg återigen till höga nivåer med en notering på 70,8 i december jämfört med 68,4 i november. Industrins inköpschefer upplevde stigande priser för stål för nionde månaden i rad. Månadens notering är den högsta sedan 2011. 


PDF PMI december 2016

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex: onsdagen den 1 februari 2017


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf