Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - September 2016
PMI föll till 50,7 i augusti – Efterfrågan svalnar av

  • PMI-total noterades till 50,7 i augusti och föll därmed med 4,7 indexenheter från i juli. De främsta förklaringsfaktorerna bakom fallet var delindex för orderingång och produktion som bägge backade med 7,0 indexenheter under månaden. Delindex för orderingång noterades till 49,6 och produktion till 52,2 och svarade därmed för de största negativa bidragen till nedgången i PMI-total. Enskilda månader, inte minst under sommarmånaderna, bör dock tolkas med försiktighet.

  • Index för orderingång från både export- och hemmamarknaden uppvisade en avmattning i augusti och föll till under 50-strecket. Exportorderna föll från 53,8 till 47,1 medan orderingången på hemmamarknaden sjönk från 54,9 till 47,0.

  • Delindex för sysselsättning fortsatte att pendla kring 50-strecket och backade i augusti från 50,5 till 49,7. Delindex för leverantörernas leveranstider backade med 2,7 indexenheter till 50,7 i augusti och gav därmed ett negativt bidrag om 0,4 indexenheter till PMI-total. Index för orderstockar dämpades något med en notering på 50,1 i augusti jämfört med 50,4 i juli. 


  • Index för produktionsplanerna noterades till 57,2 i augusti vilket är 4,3 indexenheter lägre än juliutfallet på 61,5. Även index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser föll något under månaden och noterades till 53,7 i augusti jämfört med 57,6 i juli. Augusti månad visade på stigande lager där indexet ökade till 48,2 jämfört med 45,6 i juli. PDF PMI augusti 2016

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 oktober 2016

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf