PMI steg till 54,0 i april – Orderingången agerar draglok
PMI steg till 54,0 i april – Orderingången agerar draglok

  • PMI-total steg med 0,7 indexenheter från mars månad och noterades till 54,0 i april. Positiva bidrag från delindex för orderingång och produktion drev uppgången men den bromsades av ett fall i delindex för sysselsättning.


  • Delindex för orderingång samt produktion som noterades på 56,0 respektive 56,8 gav de största positiva bidragen till PMI-total. Den underliggande efterfrågan från exportmarknaden var god och noteringen på 56,0 var den högsta sedan januari 2015. 


  • Delindex för sysselsättning föll med 4,5 indexenheter från 54,8 i mars till 50,3 i april. Sedan finanskrisen (2007) så har fallet månad till månad aldrig varit lika kraftigt som för denna månad.  


  • Delindex för produktion bidrog positivt med 0,6 indexenheter till PMI total, efter en uppgång till 56,8 i april från föregående månads 54,3. Produktionsplanerna var fortsatt ljusa och indexet noterades till 65,0. 


  • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg med 2,1 indexenheter till 46,7 i april. Det är den högsta noteringen sedan augusti i fjol. Trots att rå- och insatsvarupriserna fortsätter att falla signalerar ett tremånaders glidande medelvärde att trenden försiktigt börjat peka norrut. 

PDF PMI - April 2016

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se 

Nästa publicering av Inköpschefsindex: onsdagen den 1 juni 2016

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf