Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Mars 2021
PMI–tjänster backade till 61,3 i mars: men kvar på höga nivåer

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 61,3 i mars från nedreviderade 62,5 i februari, efter att ha stigit med närmare sex indexenheter under januari och februari. Det är tredje månaden i rad som indexet befinner sig över 60-nivån, vilket visar på en fortsatt utbredd aktivitetsökning i tjänstesektorn och som lett till ett ökat nyanställningsbehov för första gången sedan 2019, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

• Delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster (1,3 indexenheter) följt av affärsvolym (0,6 indexenhet) medan delindex för sysselsättning och leveranstider bidrog med sammantaget 0,7 indexenheter. Pristrycket i privata tjänstesektorn tilltog ytterligare i mars och index för leverantörernas insatsvarupriser noterades till 68,6, vilket är den högsta nivån sedan 2011. 

• Tjänsteföretagens affärsvolymplaner visar på en tilltagande optimism. I mars steg indexet till 73,8 vilket inte har noterats sedan fjärde kvartalet 2010.

 • Silf/Swedbanks PMI-Composite index sjönk marginellt i mars till 62,0 från 62,3 i februari. Den uppåtgående trenden består och jämfört med fjolårets sista kvartal har indexet stigit med 3,3 indexenheter till 61,6 vilket antyder om en bredare konjunkturåterhämtning i näringslivet, säger Jörgen Kennemar. 

PDF-Document PMI–tjänster backade till 61,3 i mars: men kvar på höga nivåer

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 12–26 mars.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 5 maj 2021


Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se

 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf