Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Januari 2021
PMI–tjänster steg till 59,3 i januari: stark inledning av 2021

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade till 59,3 i januari från uppreviderade 56,9 i december, och är fjärde månaden i rad som indexet är högre än historiska snittet (55,4). Utfallet visar på en robust tjänstekonjunktur sannolikt stöttad av tjänsteföretag med nära koppling till industrin men också ökade förväntningar om att coronavaccinet ska lyfta tjänstekonjunkturen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Samtliga delindex steg i januari. Delindex för affärsvolym och sysselsättning svarade för vardera 0,8 indexenheter till uppgången i PMI-tjänster följt av orderingång (0,7 indexenheter) och leveranstider (0,1 indexenheter).

• Affärsplanerna i tjänsteföretagen fortsätter att stiga. I januari steg indexet till 71,0. Det är en nivå som inte noterats sedan 2018 och visar på en ökad optimism om marknadsutsikterna för de närmaste månaderna.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index noterades till 60,2 i januari från 59,1 i december, vilket är den högsta nivån sedan juni 2018. Det innebär att konjunkturen i näringslivet har stärkts under inledningen av 2021 och visar samtidigt motståndskraft mot den ökade smittspridningen och myndigheternas hårdare restriktioner även om faran inte är över, säger Jörgen Kennemar.

PDF-Document PMI–tjänster steg till 59,3 i januari: stark inledning av 2021

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 10–27 januari.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 3 mars 2021


Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf