Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Februari 2021
PMI–tjänster steg till 62,7 i februari: robust tjänstekonjunktur

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 62,7 i februari från uppreviderade 59,6 och befäster den konjunkturåterhämtning som landets större tjänsteföretag har uppvisat sedan andra halvåret i fjol och som har nära koppling till industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

• Delindex för orderingång svarade för det enskilt största bidraget till uppgången i PMI-tjänster (2,6 indexenheter) följt av leveranstider (1,0 indexenhet) medan affärsvolym och sysselsättning backade. Pristrycket i tjänstesektorn tilltog i februari och index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 65,7 jämfört med 56,2 i januari. 

• Tjänsteföretagens planer om en ökad affärsvolym för det närmaste halvåret ligger fast, trots osäkerheten kring coronapandemin. Index för tjänsteföretagens affärsplaner steg i februari till 71,6 och är andra månaden i rad som indexet noterades till över 70-nivån. 

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index ökade till 62,4 i februari från 60,4 i januari. Indexnivåer över 60-nivån för andra månaden i rad antyder om att konjunkturen i näringslivet fortsätter att stärkas och visar samtidigt motståndskraft mot den ökade smittspridningen och myndigheternas hårdare restriktioner, säger Jörgen Kennemar.

PDF-Document PMI–tjänster steg till 62,7 i februari: robust tjänstekonjunktur

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 10–24 februari.


Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: tisdagen den 6 april 2021


Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn +4670- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se

 Anna Sjöblom, Silf, tfn +4673 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf