Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - September 2020
PMI–tjänster sjönk till 54,7 i september: återhämtningen avtog

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) backade i september med 2,6 indexenheter till 54,7 från uppreviderade 57,3 i augusti. Det är första gången sedan april som indexet sjönk men är kvar i tillväxtzonen för fjärde månaden i rad. Enskilda månadsutfall ska tolkas med försiktighet men trenden i PMI-tjänster är fortsatt uppåtgående och går lite stick i stäv med vad vi har sett i eurozonen där inköpschefsindex sjunkit under de senaste månaderna, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster kom från affärsvolym och sysselsättning med sammantaget 2,7 indexenheter, där delindex för sysselsättning nådde den lägsta indexnivån sedan april i år. Ett mindre negativt bidrag kom från orderingången, som är kvar på höga indexnivåer, medan leveranstiderna steg.
 
• Tjänsteföretagens affärsplaner för närmaste halvåret blev något mer expansiva i september än i augusti och indexet ökade till 56,1, men planerna är långt ifrån lika expansiva som före coronapandemin då indexet låg över 60-strecket.
 
• Silf/Swedbanks PMI-Composite index föll till 54,9 i september från uppreviderade 56,3 i augusti. Svenska näringslivet uppvisade en robust återhämtningen under tredje kvartalet även om utvecklingen mattades av i slutet, säger Jörgen Kennemar. Tillverkningsindustrin och tjänstesektorn visar i kvartalet en ovilja att anställa.

PDF-Document PMI–tjänster sjönk till 54,7 i september: återhämtningen avtog

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 10–25 sep

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 4 november 2020

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf