Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Oktober 2020
PMI–tjänster ökade till 55,0 i oktober: återhämtningen saktar in

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg med måttliga 0,3 indexenheter i oktober till 55,0 jämfört med september. Indexet är i nivå med det historiska snittet men samtidigt ökar indexet inte i samma takt som tidigare. Om det är ett tecken på att konjunkturåterhämtningen i tjänstesektorn håller på att plana ut eller inte är för tidigt att bedöma men risken för en avmattning i tjänstekonjunkturen som vi redan har sett i eurozonen har ökat, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Tre av fyra delindex bidrog till uppgången i oktober. Delindex för sysselsättning svarade för det största positiva bidraget till PMI-tjänster följt av affärsvolym och leveranstider medan index för orderingång gick mot strömmen och sjönk för andra månaden i rad.

• Tjänsteföretagens affärsplaner är fortsatt expansiva trots en ökad osäkerhet kring coronapandemin. Indexet steg till 62,3 i oktober, den högsta nivån sedan februari i år.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index ökade till 55,9 i oktober från 55,0 i september. Det är femte månaden i rad som totalindexet är i tillväxtzonen och antyder om en fortsatt robust återhämtning i svenskt näringsliv, drivet av industrin, säger Jörgen Kennemar.

PDF-Document PMI–tjänster ökade till 55,0 i oktober: återhämtningen saktar in

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 10–27 oktober.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: torsdagen den 3 december 2020

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf