Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - November 2020
PMI–tjänster ökade till 58,6 i november: återhämtningen fortsätter

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 58,6 i november från uppreviderade 55,3 i oktober. Tjänstekonjunkturen har stärkts ytterligare och för fjärde månaden i rad är PMI-tjänster över det historiska snittet. Effekterna av den ökade smittspridningen och hårdare restriktioner från myndigheter har inte smugit sig in i de större tjänsteföretagen. Samtliga delindex steg i november vilket sticker ut jämfört med i eurozonen där PMI-talen backade, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Leverantörernas leveranstider svarade för nästan hälften av uppgången i PMI-tjänster följt av affärsvolym, sysselsättning och orderingång. Leveranstiderna steg i november till den högsta nivån sedan april och frågan är om det är utbudsbegränsningar som vi såg i våras eller om det är ett tecken på ett ökat efterfrågetryck, säger Jörgen Kennemar. Något vi får återkomma till senare.

• Tjänsteföretagens affärsplaner får betraktas som fortsatt expansiva även om de blev något mindre expansiva i november. Indexet sjönk till 59,9.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index noterades till 58,7 i november, den högsta nivån på två år. Det tyder på en robust tillväxt i svenskt näringsliv, även om det finns stora branschvisa skillnader.

PDF-Document PMI–tjänster ökade till 58,6 i november: återhämtningen fortsätter

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 10–27 november.


Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: torsdagen den 7 januari 2021

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf