Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - December 2020
PMI–tjänster sjönk till 56,6 i december: nedväxling i konjunkturen

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 56,6 i december från nedreviderade 58,3 i november. Indexet backade för första gången sedan september, men är för fjärde månaden i rad högre än det historiska snittet (55,4). Även om aktiviteten avtog i december är det en fortsatt robust tjänstekonjunktur som framträder sannolikt stöttad av tjänsteföretag med nära koppling till industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Samtliga delindex sjönk i december. Delindex för affärsvolym svarade för det största negativa bidraget till PM-tjänster följt av leveranstider och orderingång. Sysselsättningen är kvar utanför tillväxtzonen och antyder om ett fortsatt dämpat nyanställningsbehov i tjänstesektorn.

• Trenden med stigande affärsplaner fortsätter. I december steg indexet till 65,8, vilket är en högre nivå än före coronapandemin.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index ökade marginellt i december och noterades till 58,9 jämfört med 58,8 i november. Det är tredje månaden i rad som indexet stiger och drivs alltmer av industrin medan tjänstesektorn har tappat fart under det senaste kvartalet, vilket tyder på en ökad tudelning i näringslivet, säger Jörgen Kennemar.

PDF-Document PMI–tjänster sjönk till 56,6 i december: nedväxling i konjunkturen

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 10–21 december.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 3 februari 2021

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf