Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Oktober 2019
PMI–tjänster sjönk till 49,5 i oktober: kyligare tjänstekonjunktur

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) backade i oktober till 49,5 från 49,8 i september, vilket är en mildare nedgång jämfört med septemberutfallet. Att PMI-tjänster är under 50-strecket för andra månaden i rad tyder på en kyligare konjunktur hos tjänsteföretagen. Det börjar även sätta avtryck i företagens sysselsättning som svarade för den största nedgången i oktober, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
 
• Delindex för sysselsättning föll till sex årslägsta i oktober och svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster, även om enskilda månadsutfall inte ska övertolkas. Delindex för orderingång och affärsvolym återhämtade sig i oktober efter det kraftiga fallet i september medan leveranstiderna fortsatte att sjunka.

• Tjänsteföretagens affärsplaner får betraktas som fortsatt expansiva med ett indextal på 60,3 i oktober. Det är positivt att en övervikt av tjänsteföretagen planerar att öka affärsvolymen den närmaste tiden, men det finns en risk för att tjänsteföretagens planer är för optimistiska på grund av det svagare orderläget, påpekar Jörgen Kennemar.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index sjönk till 48,6 i oktober från 48,8 i september och befäster bilden av minskad aktivitet i det privata näringslivet. Sedan oktober förra året har totalindexet fallit med 7,5 indexenheter.

PDF-Document PMI–tjänster sjönk till 49,5 i oktober: kyligare tjänstekonjunktur

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 4 december 2019

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se
 

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf