Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - November 2019
PMI–tjänster föll till 47,9 i november: svagare aktivitet än normalt

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i november för tredje månaden i rad till 47,9 från 49,4 i oktober. Nedgången i indexet innebär att aktiviteten i tjänstesektorn fortsätter att minska under fjärde kvartalet till nivåer som inte har noterats på sex år och som bidrar till ett minskat nyanställningsbehov i tjänsteföretagen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
 
• Tre av fyra delindex i PMI-tjänster noterades under 50-strecket, vilket visar på en utbredd och svag aktivitet i tjänsteföretagen. Delindex för orderingången svarade för den enskilt största nedgången följt av leveranstider och affärsvolym, som sammantaget bidrog med 1,5 indexenheter till nedgången i PMI-tjänster.
 
• Tjänsteföretagens affärsplaner steg i november. Det är en positiv konjunktursignal och tyder på att företagen trots allt har en optimistisk syn om den framtida marknadsutvecklingen även om riskerna på nedsidan är fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index backade för tredje månaden i rad till 47,2 i november från 48,5 i oktober och befäster bilden av minskad aktivitet i det privata näringslivet under årets fjärde kvartal. Sedan november förra året har totalindexet fallit med 7,6 indexenheter.

PDF-Document PMI–tjänster föll till 47,9 i november: svagare aktivitet än normalt

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: måndagen den 7 januari 2020

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf