Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Maj 2019
PMI–tjänster sjönk till 53,3 i maj: nedväxling i tjänstekonjunkturen

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) minskade i maj med 0,6 indexenheter till 53,3 och noterade den lägsta nivån sedan 2016. Det är tredje månaden i rad som PMI-tjänster sjunker och förstärkte den trendmässiga nedgången i tjänstekonjunkturen som pågått sedan 2018, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Nya order stod för den största nedgången i PMI-tjänster under maj månad följt av sysselsättning medan delindex för affärsvolym steg. Företagens affärsplaner får betraktas som fortsatt positiva i maj när indexet noteras på 66,0 mot bakgrund av den avtagande orderingången och osäkra omvärldskonjunkturen, anser Jörgen Kennemar.

• Index för leverantörernas leveranspriser steg i maj till 57,8 efter att ha sjunkit tre månader i rad. Även om pristrycket från producentledet har dämpats jämfört med ifjol är det alltjämt en större andel tjänsteföretag som uppger stigande priser än i industrin där motsvarande index noterades till 51,5 i maj.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg i maj till 53,3 från 53,0 i april, drivet av industrin. Det är andra månaden i rad som indexet stiger men med en indexnivå som speglar en lägre aktivitet i näringslivet jämfört med förra året. Sedan maj förra året har PMI-Composite sjunkit med 4,1 indexenheter.

PDF-Document PMI–tjänster sjönk till 53,3 i maj: nedväxling i tjänstekonjunkturen

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 3 juli 2019

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf