Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Mars 2019
PMI–tjänster sjönk till 55,3 i mars: nedväxling i konjunkturen

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll tillbaka i mars till 55,3 från 55,8 i februari. Det betyder ändå att tjänstesektorn är kvar i tillväxtzonen men har gradvis tappat fart under de senaste kvartalen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Sedan första kvartalet i fjol har PMI-tjänster fallit med 4,1 indexenheter.

• Tre av fyra delindex, som ingår i PMI-tjänster, sjönk i mars jämfört med februari. Den största nedgången svarade för sysselsättningen för följt av affärsvolymen och nya order medan delindexet för leveranstider var kvar på oförändrade nivåer.

• Tjänsteföretagens affärsvolymplaner sjönk i mars för fjärde månaden i rad men är kvar på en hög indexnivå (63,6). Företagens produktionsplaner tyder på en fortsatt optimistisk konjunktursyn även om en nedjustering har skett under de senaste månaderna, påpekar Jörgen Kennemar. Index för insatsvarupriserna från leverantörsledet sjönk i mars till 59,6 från 60,5 i februari och hamnade under 60-strecket för första gången sedan januari 2018.
 
• Silf/Swedbanks PMI-Composite index föll till 54,6 i mars från 54,9 i februari drivet av tjänstesektorn medan industrin uppvisade en marginell ökning. Det innebär att aktiviteten i näringslivet har inletts svagare under årets första kvartal jämfört med i slutet av förra året, säger Jörgen Kennemar.

PDF-Document PMI–tjänster sjönk till 55,3 i mars: nedväxling i konjunkturen

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 6 maj 2019.

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf