Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Juni 2019
PMI–tjänster sjönk till 49,9 i juni: kyligare tjänstekonjunktur

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll i juni till 49,9 från nedreviderade 52,8 i maj och nådde den lägsta nivån på sex år. Även om enskilda månader ska tolkas med viss försiktighet inte minst under sommarmånaderna, är den nedåtgående trenden i PMI-tjänster tydligt nedåtriktad och signalerar en allt svalare svensk tjänstekonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Delindex för orderingång bidrog till den största nedgången i PMI-tjänster och hamnade under 50-strecket för första gången på tre år tillsammans med leverantörernas leveranstider. Även delindex för affärsvolym sjönk i juni men är kvar i tillväxtzonen tillsammans med sysselsättningen som var det enda delindex som steg i juni. 

• Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 55,5 i juni från 57,4 i maj. Samtidigt sjönk företagens affärsplaner för andra månaden i rad men är kvar på expansiva nivåer (63,4).

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index föll till 50,5 i juni från nedreviderade 52,9 i maj, drivet av tjänstesektorn. Det innebär att tillväxten i näringslivet tappade ytterligare fart under andra kvartalet och få ses som en nedåtrisk inför det kommande BNP-utfallet som publiceras i slutet av juli, säger Jörgen Kennemar.

PDF-Document PMI–tjänster sjönk till 49,9 i juni: kyligare tjänstekonjunktur

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: måndagen den 5 augusti 2019

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf