Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Januari 2019
PMI–tjänster sjönk till 54,1 i januari: svag inledning av 2019

 • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll för andra månaden i rad till 54,1 i januari från 55,8 i december. Nedväxlingen i tjänstesektorn fortsatte under årets första månad och befäste den nedåtgående trend som inleddes under 2018, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
 
• Samtliga fyra delindex, som ingår i PMI-tjänster, sjönk i januari men befinner sig fortfarande i tillväxtzonen. Största negativa bidraget till den månatliga nedgången svarade orderingång och leverantörernas leveranstider för med 0,7 indexenheter vardera. Delindex för sysselsättning och affärsvolym bidrog sammantaget med 0,3 indexenheter till nedgången i PMI-tjänster.
 
• Tjänsteföretagens affärsvolymplaner för närmaste halvåret andas alltjämt optimism även om indexet sjönk till 65,5 från 66,9 i december, säger Jörgen Kennemar. Samtidigt steg indexet för leverantörernas insatsvarupriser till 62,1 från 61,3 i december, vilket visar på ett ökat pristryck.
 
• Silf/Swedbanks PMI-Composite index, en sammanvägning av inköpschefsindex för industrin och tjänstesektorn, föll i januari med 1,4 indexenheter till 53,3 jämfört med december. Det är andra månaden i rad som indexet minskade och visar på en avsvalande aktivitet i näringslivet.

PDF-Document PMI–tjänster sjönk till 54,1 i januari: svag inledning av 2019

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: tisdagen den 5 mars 2019

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.sePrenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf