PMI–tjänster sjönk till 56,6 i september: nedväxling från hög nivå
PMI–tjänster sjönk till 56,6 i september: nedväxling från hög nivå

• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 56,6 i september från 57,1 i augusti. Septemberutfallet innebar att nedväxlingen i totalindexet fortsatte under tredje kvartalet och för andra kvartalet i rad, men är alltjämt i tillväxtzonen (över 50-strecket).

• Samtliga delindex i PMI-tjänster bidrog till nedgången i september med undantag för affärsvolymen. Delindex för leverantörernas leveranstider drog ned PMI-tjänster med 0,5 indexenheter medan orderingång och sysselsättning drog ned med 0,2 respektive 0,3 indexenheter.

• Tjänsteföretagens affärsvolymplaner steg för fjärde månaden i rad och noterades till 71,0 jämfört med 68,8 augusti, vilket tyder på fortsatt optimism om konjunkturen. 

• Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk i september till 60,6 efter en oförändrad nivå på 61,6 både i juli och i augusti.

PDF-Document Inköpschefsindex för tjänstesektorn september 2018

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.


Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: måndagen den 5 november 2018

För mer information: Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf