Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Oktober 2018
PMI–tjänster sjönk till 56,3 i oktober: avtagande expansion

 

• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 56,3 i oktober från 56,6 i september. Det innebär att nedväxlingen i totalindexet fortsatte för fjärde månaden i rad och noterade en ny lägsta nivå för i år.

• Delindexen för affärsvolym och leverantörernas leveranstider sjönk i oktober medan sysselsättning och orderingång steg. Indexet för sysselsättningen noterades till 59,6 och visar på en fortsatt utbredd sysselsättningsökning. Orderingången har stabiliserats kring 55-nivån men är det delindex som har sjunkit mest under de senaste tre månaderna (aug-okt) jämfört med perioden maj-juli.
 
• Tjänsteföretagens affärsvolymplaner sjönk till 67,4 i oktober efter att ha stigit fyra månader i rad. Det är dock alltjämt en hög indexnivå vilket tyder på fortsatt expansiva planer.
 
• Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 62,1 i oktober från 60,5 i september, vilket är den högsta nivån sedan juni i år


PDF-Document PMI–tjänster sjönk till 56,3 i oktober: avtagande expansion

 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: onsdagen den 5 december 2018

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se
Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf