Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - November 2018
PMI–tjänster ökade till 62,2 i november: ny årshögsta nivå

 • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i november med 5,8 indexenheter till 62,2 efter att ha sjunkit fyra månader i rad. Det dock för tidigt att avgöra om konjunkturen i tjänsteföretagen är på väg att stärkas. Nästkommande månader kommer att bli avgörande vart konjunkturen är på väg.

• Orderingång och affärsvolym svarade för de största bidragen till uppgången i PMI-tjänster med 3,7 respektive 2,2 indexenheter. Bägge indexen uppvisade årshögsta nivåer där orderingången sticker ut och noterade den högsta nivån sedan november 2010. Sysselsättningen var det enda delindex som sjönk i november.
 
• Tjänsteföretagens affärsvolymplaner är fortsatt expansiva och antyder om en utbredd konjunkturoptimism. I november steg indexet till 69,4 från 67,4 i oktober och är fjärde högsta noteringen under 2018.

• Index för leverantörernas insatsvarupriser steg för andra månaden i rad till 62,3 i november från 62,1 i oktober.

PDF-Document PMI–tjänster ökade till 62,2 i november: ny årshögsta nivå

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.
 

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: fredagen den 4 januari 2019

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf