PMI–tjänster sjönk till 57,0 i maj: Nedgång men kvar på hög nivå
PMI–tjänster sjönk till 57,0 i maj: Nedgång men kvar på hög nivå

• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 57,0 i maj från 60,1 i april. Vid ett tre månaders glidande medelvärde sjönk indexet till 58,7, vilket är 0,7 indexenheter lägre än motsvarande medelvärde i april och fjärde månaden i rad som indexet sjunker.

• Delindex för sysselsättningen föll med 8,5 indexenheter och bidrog med 1,7 indexenheter till nedgången i PMI-tjänster. Delindex för affärsvolymen sjönk till 56,1 i maj, vilket är 6,2 indexenheter lägre än aprilutfallet. Det gav ett negativt bidrag om 1,6 indexenheter till PMI-tjänster. Samtidigt minskade indexet för planerad affärsvolym till 63,3 i maj från 69,4 i april.

• Delindex för orderingång blev 59,5 i maj, vilket är en marginell uppgång om 0,2 indexenheter jämfört med april. Index för orderstockarna steg till 57,9 i maj från 57,8 i april.

• Index för leverantörernas insatsvarupriser ökade till 63,0 i maj, vilket är 0,2 indexenheter högre än aprilutfallet.

PDF Inköpschefsindex för tjänstesektorn maj 2018

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: onsdagen den 4 juli 2018

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makro, tfn 08 – 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf