PMI–tjänster steg till 59,2 i mars: En marginell ökning från februari
PMI–tjänster steg till 59,2 i mars: En marginell ökning från februari

• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 59,2 i mars, en ökning med 0,2 indexenheter jämfört med februari. Uppgången drevs av delindex för leverantörernas leveranstider och av sysselsättningen medan indexen för affärsvolym och orderingång sjönk. Ett tre månaders glidande medelvärde visar dock på en mindre nedgång för PMI-tjänster.

• Affärsvolymens delindex sjönk till 58,4 i mars från 62,4 i februari och gav ett negativt bidrag om 1,0 indexenheter till PMI-tjänster. Samtidigt sjönk index för planerad affärsvolym till 67,3, vilket är 5,5 indexenheter lägre än februariutfallet.

• Delindex för orderingång noterades till 57,9 i mars, vilket är en minskning med 0,5 indexenheter jämfört med februari. Index för orderstockarna steg under motsvarande period till 56,6 från 56,4 i februari.

• Index för leverantörernas insatsvarupriser ökade till 62,2 i mars, vilket är 1,9 indexenheter högre än februariutfallet.

PDF Inköpschefsindex för tjänstesektorn mars 2018

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: fredag den 4 maj 2018

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makro, tfn 08 – 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf