PMI–tjänster steg till 59,8 i juni: Hög nivå kvarstår i tjänstesektorn
PMI–tjänster steg till 59,8 i juni: Hög nivå kvarstår i tjänstesektorn

• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 59,8 i juni från 57,0 i maj. Ett tre månaders glidande medelvärde för juni noterades till 59,0, vilket var 0,3 indexenheter högre än motsvarande medelvärde i maj. Det innebär att fyra månaders nedgång bröts.

• Delindex för leverantörernas leveranstider ökade med 5,6 indexenheter och bidrog mest till uppgången då det gav 1,1 indexenheter till PMI-tjänster. Delindex för affärsvolymen steg till 59,5 i juni från 56,1 i maj och bidrog med 0,9 indexenheter till PMI-tjänster. Delindexet för sysselsättningen steg till 57,9 och bidrog med 0,7 indexenheter till uppången. Indexet för planerad affärsvolym ökade med 1,1 indexenheter, vilket gav en indexnivå om 64,4 i juni.

• Delindex för orderingång blev 60,1 i juni, vilket jämfört med maj är en uppgång om 0,6 indexenheter. Index för orderstockarna sjönk till 54,6 i juni från 57,9 i maj.

• Index för leverantörernas insatsvarupriser ökade till 65,1 i juni från 63,0 i maj.

PDF Inköpschefsindex för tjänstesektorn juni 2018

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: fredagen den 3 augusti 2018

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makro, tfn 08 – 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf