PMI–tjänster sjönk till 59,1 i juli: Nedgång, men ett starkt utfall
PMI–tjänster sjönk till 59,1 i juli: Nedgång, men ett starkt utfall

• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 59,1 i juli från 59,8 i juni. Ett tre månaders glidande medelvärde sjönk med 0,3 indexenheter till 58,6 i juli jämfört med motsvarande medelvärde för juni som var 58,9. Inköpschefsindex för tjänstesektorn kvarstår på en expansiv nivå.

• Delindex för leverantörernas leveranstider sjönk till 54,9 i juli från 61,7 i juni. Det hade störst effekt på PMI-tjänster då det gav ett negativt bidrag om 1,3 indexenheter. De resterande delindexen bidrog positivt till PMI-tjänster där delindex för affärsvolym steg till 60,9 i juli från 59,5 i juni, vilket bidrog med 0,3 indexenheter till PMI tjänster. Bidraget från delindex för orderingång var 0,2 indexenheter. Delindex för sysselsättning steg till 58,2 i juli och det bidrog med 0,1 indexenheter.

• Delindex för orderingång noterades till 60,6 i juli och det är 0,5 indexenheter högre än utfallet i juni. Index för orderstockarna ökade till 57,7 i juli från 54,6 i juni.

• Index för leverantörernas insatsvarupriser minskade till 61,7 i juli från 65,0 i juni.

PDF-Document Inköpschefsindex för tjänstesektorn juli 2018

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: onsdagen den 5 september 2018

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makro, tfn 08 – 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf