Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - December 2018
PMI–tjänster sjönk till 56,4 i december: bred nedgång men kvar i tillväxtzonen

 • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 56,4 i december från 61,1 i november och nådde den näst lägsta nivån under 2018. Det var en bred nedgång och ett tydligt omslag efter det starka utfallet i november, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
 
• Delindexen för orderingång och affärsvolym svarade för de största nedgångarna i december och drog ned PMI-tjänster med drygt två indexenheter vardera. Delindexet för sysselsättningen sjönk till 56,6, den lägsta nivån sedan maj 2018, vilket tyder på ett mindre utbrett nyanställningsbehov i tjänstesektorn

• Tjänsteföretagens affärsvolymplaner andas dock alltjämt optimism och indexet noterades till 67,6 (67,7 i november). Leverantörernas insatsvarupriser sjönk i december för tredje månaden i rad till 61,1 och signalerar om ett lägre pristryck.

• Silf/Swedbanks nya index, en sammanvägning av inköpschefsindex för industrin och tjänstesektorn (PMI-Composite), sjönk i december till 55,1 från 59,5 i november. Decemberutfallet var den lägsta nivån sedan 2016 och stärker bilden av att svensk ekonomi tappade ytterligare fart under fjolårets sista månader och följer därmed utvecklingen med många andra europeiska länder, säger Jörgen Kennemar.

PDF-Document PMI–tjänster sjönk till 56,4 i december: bred nedgång men kvar i tillväxtzonen

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: tisdagen den 5 februari 2019

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.sePrenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf