PMI–tjänster sjönk till 57,1 i augusti: Dämpning men en hög nivå
PMI–tjänster sjönk till 57,1 i augusti: Dämpning men en hög nivå

• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 57,1 i augusti från 59,0 i juli. Trots nedgången noterades ett tre månaders glidande medelvärde för augusti till en oförändrad nivå om 58,6 jämfört med motsvarande medelvärde för juli.

• Delindex för orderingången noterade det största negativa bidraget om 1,6 indexenheter till PMI-tjänster. Delindex för affärsvolym bidrog negativt med 1,1 indexenheter då det minskade med 4,3 indexenheter till 56,5 i augusti. Delindexen för sysselsättning och leverantörernas leveranstider bidrog positivt till PMI-tjänster då de bidrog med 0,4 indexenheter vardera.

• Delindex för orderingång sjönk till 55,9 i augusti från 60,5 i juli. Även index för orderstockar sjönk till 52,0 från 57,6.

• Index för leverantörernas insatsvarupriser redovisade en oförändrad nivå om 61,6 i augusti jämfört med juli.

PDF-Document Inköpschefsindex för tjänstesektorn augusti 2018

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: onsdagen den 3 oktober 2018

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makro, tfn 08 – 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf