PMI–tjänster sjönk till 61,4 i oktober: Näst högsta nivå hittills i år
PMI–tjänster sjönk till 61,4 i oktober: Näst högsta nivå hittills i år

 • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk från 63,8 i september till 61,4 i oktober. Samtliga delindex förutom sysselsättningen lämnade negativa bidrag till PMI-tjänster. Orderingången bidrog mest till nedgången i PMI-tjänster och utgjorde cirka två tredjedelar av den totala minskningen. Delindex för leverantörernas leveranstider bidrog med en femtedel av den totala nedgången. Enskilda månadsutfall ska dock inte övertolkas.

• Affärsvolymens delindex sjönk med 1,6 indexenheter till 64,2 i oktober, vilket gav ett negativt bidrag om 0,4 indexenheter till PMI-tjänster. Index för planerad affärsvolym gick tillbaka från 71,5 i september till 65,5 i oktober.

• Delindex för orderingång sjönk till 64,4 i oktober från 60,3 i september, en nedgång med 4,1 indexenheter som lämnade ett negativt bidrag till PMI-tjänster om 1,4 indexenheter. Indexet för orderstockarna sjönk till 57,3 från 58,1.

• Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 60,7 i oktober från 62,7 i september. Ett tre månaders glidande medelvärde signalerar att prisökningstakten för insatsvarorna varit förhållandevis stadig sedan slutet av fjolåret.


PDF Inköpschefsindex för tjänstesektorn oktober 2017

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: tisdagen den 5 december 2017

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makro, tfn 08 – 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf