Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Mars 2017
PMI–tjänster steg till 61,3 i mars: Bred uppgång till nya höga nivåer
  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 61,3 i mars från 59,8 i februari. Samtliga fyra delkomponenter i PMI-tjänster befinner sig tydligt i tillväxtzonen, där tre av fyra delindex är över 60-strecket. Marsutfallet visar att konjunkturen i den privata tjänstesektorn stärktes under första kvartalet jämfört med fjolårets sista kvartal, en uppgång med 1,5 indexenheter till 60,8 i genomsnitt.
  • Delindex för leverantörernas leveranstider ökade med 5,5 indexenheter till 61,1 i mars och svarade för det största positiva bidraget (1,1 indexenheter) till uppgången av tjänste-PMI, följt av delindex för orderingång (0,7 indexenheter) och sysselsättning (0,2 indexenheter).

  • Delindex för affärsvolym föll tillbaka till 62,6 i mars från 64,5 i februari och bidrog därmed negativt. Det är andra månaden i rad som delindexet sjunker, vilket tyder på att ökningstakten i produktionen har dämpats något, om än från en hög nivå.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg med 7,3 indexenheter till 65,9, vilket är den högsta nivån för indexet sedan 2011. Index för planerad affärsvolym ligger kvar på en hög nivå med en notering på 72,5 i mars jämfört med 68,9 i februari.
PDF PMI-tjänster mars 2017


Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: torsdagen den 4 maj 2017

För mer information kontakta Jörgen Kennemar, Swedbank Makroanalys, tfn 070– 64 38 29, jorgen.kennemar@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf