Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Juli 2017
PMI–tjänster steg till 59,0 i juli: Uppgången var bred
  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 57,2 till 59,0 i juli. Alla delindex bidrog positivt och tillsammans förklarar affärsvolymen, leverantörernas leveranstider och orderingången 90 procent av uppgången i huvudindex.


  • Affärsvolymens delindex steg från 58,3 till 60,1 i juli. Detta gav ett positivt bidrag till tjänste-PMI på 0,5 indexenheter. Samtidigt fortsatte affärsplanerna att vara expansiva och indexet registrerades till 67,3 (d.v.s. en uppgång om 1,6 indexenheter från juni). Att inköpscheferna ser ljust på kommande sex månader rimmar väl med en stigande efterfrågan på tjänster.


  • Delindex för orderingång steg från 57,8 till 59,3 i juli. Även index för orderstockarna steg och dess notering var 57,9. Det är det högsta indextalet sedan januari. För sysselsättningen, vars delindex ökade från 55,4 till 56,4 i juli, var bidraget till tjänste-PMI 0,2 indexenheter.


  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 60,2 i juli från 58,7 i juni. Ett tre månaders glidande medelvärde visade att den kortsiktiga trenden varit avtagande under de senaste två månaderna.

PDF Inköpschefsindex för tjänstesektorn juli 2017

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.


Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: tisdag den 5 september 2017


För mer information, kontakta Cathrine Danin, Swedbank Makro, tfn 08 – 700 92 97, cathrine.danin@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf