PMI–tjänster föll till 55,4 i augusti: Fortsatt högt trots nedgång
PMI–tjänster föll till 55,4 i augusti: Fortsatt högt trots nedgång
  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till alltjämt höga 55,4 i augusti från 58,9 i juli. Nedgången var bred med negativa bidrag från samtliga delindex. Orderingången, som svarade för det största negativa bidraget, förklarar hälften av inbromsningen i tjänste-PMI medan sysselsättningen och affärsvolymen förklarar ca 40 procent. Gemensamt för dessa tre delindex var att de registrerades till årslägsta.

  • Affärsvolymens delindex sjönk från 60,1 till 57,2 i augusti, vilket svarar mot ett negativt bidrag om 0,7 indexenheter till tjänste-PMI. Indexet för planerad affärsvolym dämpades med 3,6 indexenheter och noterades till 63,7 i augusti.

  • Delindex för orderingång sjönk till 54,3 i augusti från 59,2 i juli. Indexet för orderstockarna sjönk till 48,7 vilket innebär att de krympte. Senast orderstockarna krympte, det vill säga hade ett indextal som var under 50,0, var i april 2016.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 62,8 i augusti från 60,2 i juli. Ett tre månaders glidande medelvärde signalerar att prisökningstaktens kortsiktiga trend mer eller mindre varit stabil sedan i slutet av fjolåret. 
PDF Inköpschefsindex för tjänstesektorn augusti 2017

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: onsdag den 4 oktober 2017

För mer information: Cathrine Danin, Swedbank Makro, tfn 08 – 700 92 97, cathrine.danin@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf