PMI–tjänster backade till 60,3 i april: God start på andra kvartalet
PMI–tjänster backade till 60,3 i april: God start på andra kvartalet
  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll med 1,0 indexenhet till 60,3 i april. Nedgången härrör från delindexen för leverantörernas leveranstider och sysselsättning, vilka dämpade tjänste-PMI med ca 0,5 indexenheter vardera. Aprilutfallet pekar trots nedgången på en god start för tjänstesektorn under andra kvartalet med samtliga underkomponenter tydligt inom tillväxtzonen.

  • Små förändringar noteras i delindex för affärsvolym och orderingång. Indextalet för affärsvolym var 62,4 i april (-0,2 indexenheter) medan motsvarande för nya order var 61,7 (+0,1). Under det senaste halvåret har de bägge med mycket god marginal noterats i tillväxtzonen. Detta, tillsammans med stigande leveranstider och orderstockar, kan vara ett tecken på en växande efterfrågan inom tjänstesektorn.

  • Delindex för sysselsättning föll med 2,6 indexenheter till 56,9 i april. Sett över tid har delindexet indikerat stigande sysselsättning under 23 av de senaste 24 månaderna.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser backade till 62,8 i april från 65,9 i mars. Samtidigt visar ett genomsnitt från februari-april att pristillväxten ökat jämfört med november-januari.
PDF Inköpschefsindex för tjänstesektorn - april 2017

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: måndagen den 5 juni 2017

För mer information kontakta Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 070– 540 68 78, cathrine.danin@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf