Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Oktober 2016
PMI–tjänster steg till 56,9 i september: Sysselsättning och nya order gasar på

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 53,2 i augusti till 56,9 i september. För tredje månaden i rad låg alla komponenter i tillväxtzonen. Det tredje kvartalets genomsnitt av tjänste-PMI var dessutom högre än det andra kvartalets snitt. Uppgången i september drevs främst av delindex för nya order och sysselsättning. Delindex för nya order steg med 5,0 indexenheter till 57,3 i september och delindex för sysselsättning steg med 4,2 indexenheter till 57,2. Delindex för sysselsättning uppvisade den högsta noteringen sedan januari ifjol.

     
  • Delindex för affärsvolym steg från 54,1 i augusti till 56,3 i september och hade därmed ett positivt bidrag om 0,6 indexenheter till tjänste-PMI. Ett tremånaders glidande medelvärde indikerar att den avtagande trenden som noterades under första halvåret nu bottnat ur och trenden pekar återigen uppåt. 


  • Under september steg delindex för leverantörernas leveranstider med 2,5 indexenheter till 56,5. Noteringen är den högsta sedan våren 2015. 


  • Index för planerad produktion föll från 68,6 i augusti till 67,2 i september. Indexet har legat över 60 nivån sedan mitten av 2013 och signalerar en fortsatt stark tilltro till affärsutvecklingen. 


PDF PMI-tjänster september 2016

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se


Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: torsdagen den 3 november 2016


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf