Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - November 2016
PMI–tjänster steg till 57,6 i oktober: Affärsvolym och nya order ångar på

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 56,9 i september till 57,6 i oktober. Alla delkomponenter låg i tillväxtzonen för fjärde månaden i rad. Det som drev ökningen av tjänste-PMI i oktober var delindex för affärsvolym och nya order som bidrog med 0,7 respektive 0,6 indexenheter. Delindex för affärsvolym steg med 2,6 indexenheter till 59,0. Även delindex för nya order landade på 59,0 – en ökning med1,7 indexenheter. 


  • Delindex för sysselsättning föll från 57,1 i september till 55,3 i oktober. Ett tremånaders genomsnitt visar dock på en tilltagande ökningstakt för delindexet jämfört med föregående tremånadersperiod. För oktober månad var delkomponentens bidrag till tjänste-PMI -0,4 indexenheter. Även delindex för leverantörernas leveranstider bidrog negativt. Med en notering på 55,5 föll delindexet med 1,0 indexenhet och bidrog med -0,2 indexenheter till tjänste-PMI. 


  • Under oktober steg index för leverantörernas insatsvarupriser från 53,7 till 58,4. Månadens uppgång på 4,7 indexenheter var den största sedan mars ifjol.  


  • Bortsett från augusti steg index för planerad produktion till den högsta nivån sedan januari. Indexet ökade med 1,0 indexenhet till 68,2 i oktober. Oktobersiffran tyder på en fortsatt god tilltro till affärsutvecklingen. 


PDF PMI-tjänster oktober 2016

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: måndagen den 5 december 2016

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf