Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - December 2016
PMI–tjänster steg till 59,8 i november – Affärsvolymen når årshögsta
  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI-tjänster) steg från 57,6 i oktober till 59,8 i november. Alla delkomponenter låg en bra bit in i tillväxtzonen. Det var fortsatt delindex för affärsvolym som gav det största bidraget i månadens uppgång med ett positivt bidrag om 1,0 indexenheter. Delindex för nya order steg till 61,3 och gav ett bidrag om 0,8 indexenheter till tjänste-PMI. Enskilda månaders utfall bör emellertid tolkas med viss försiktighet. 


  • Delindex för sysselsättning var i stort sett oförändrat i november, med en svag uppgång från 55,3 till 55,4. Ett tremånaders glidande medelvärde visar att sysselsättningen haft en stadig ökningstakt under de senaste åren. 


  • Index för planerad affärsvolym steg till den högsta noteringen i år efter en uppgång på 1,1 indexenheter till 69,3. Indexet har legat över 60 i knappt tre och ett halvt år så novemberutfallet bekräftar ytterligare bilden av en god tilltro till affärsutvecklingen.


  • Under oktober steg index för leverantörernas insatsvarupriser från 58,5 till 63,8. Ett tremånaders genomsnitt visar på en tilltagande ökningstakt för prisnivån jämfört med föregående tremånadersperiod. PDF PMI-tjänster november 2016

För ytterligare information: Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 070 540 68 78, cathrine.danin@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076 111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se


Nästa publiceringsdatum av Inköpschefsindex-tjänster: onsdagen den 4 januari


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf