Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Juni 2016
PMI–tjänster steg till 54,4 i maj: Orderingången växlar upp

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 52,6 i april till 54,4 i maj. Uppgången drevs främst av delindex för orderingång som bidrog positivt med 2,2 indexenheter till tjänste-PMI. Till skillnad från föregående månad noterades samtliga komponenter i tillväxtzonen.


  • Delindex för affärsvolym steg med 0,4 indexenheter i maj till 53,4 vilket stärkte huvudindex med 0,1 indexenheter. Samtidigt uppvisade index för planerad affärsvolym en fortsatt positiv framtidsbild och noterades till 63,9 för maj.

     
  • Delindex för leverantörernas leveranstider och sysselsättning backade med 1,4 respektive 1,1 indexenheter till 53,4 respektive 54,0 i maj. Båda delindexen höll sig därmed med god marginal i tillväxtzonen, vilket rimmar väl med en växande orderingång (56,1). Fortsatt optimistiska produktionsplaner överensstämmer också med en stigande sysselsättning.


  • Efter en nedgång till under 50-strecket i april (49,8) vände index för leverantörernas insatsvarupriser upp och noterades till 51,8 i maj. Sedan årsskiftet har dock prisindex mer eller mindre pendlat kring 50-nivån. Framtida månader får avgöra om majuppgången är av temporär karaktär eller mer bestående. 


PDF PMI-tjänster maj 2016

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: tisdagen den 5 juli 2016


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf