Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Juli 2016
PMI–tjänster föll till 53,4 i juni: Nedväxling för andra kvartalet

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 54,4 i maj till 53,4 i juni. Det innebär att genomsnittet för det andra kvartalet var 53,5 vilket kan jämföras mot 56,6 för det första. Månadens nedgång drevs främst av delindex för sysselsättning som backade från 53,9 i maj till 49,1 i juni och därmed bidrog negativt med 1,0 indexenheter till tjänste-PMI. Övriga komponenter noterades i tillväxtzonen.


  • Delindex för affärsvolym var månadens draglok med en uppgång på 2,0 indexenheter till 55,4 i juni. Delindexet stärkte huvudindex med 0,5 indexenheter. Index för planerad affärsvolym visade på en fortsatt optimism med en notering på 65,5 i juni jämfört med 63,9 i maj. Vad gäller orderingången var delindexet oförändrat från maj månad.


  • Delindex för leverantörernas leveranstider och sysselsättning backade med 2,8 respektive 4,8 indexenheter till 50,6 och 49,1 i juni. Ett tre-månaders glidande medelvärde visar att tjänstesektorns sysselsättning sedan i vintras stiger i avtagande takt. 


  • Index för leverantörernas insatsvarupriser backade från 51,8 i maj till 50,4 i juni. Sedan årsskiftet har prisindex mer eller mindre pendlat kring 50-nivån. PDF PMI-tjänster juni 2016

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se


Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: onsdagen den 3 augusti 2016


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf