PMI–tjänster steg till 57,8 i juli: Affärsvolymen växlar upp
PMI–tjänster steg till 57,8 i juli: Affärsvolymen växlar upp

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 53,4 i juni till 57,8 i juli. Månadens uppgång drevs främst av delindexen för affärsvolym och sysselsättning vilka steg med 6,4 respektive 6,0 indexenheter från föregående månad. Alla komponenter noterades i tillväxtzonen denna månad. 


  • Delindex för affärsvolym var återigen månadens draglok med en uppgång till 61,8 från 55,4 i juni och bidrog därmed positivt med 1,6 indexenheter till tjänste-PMI. Index för planerad affärsvolym visade på en fortsatt optimism med en notering på 64,2 i juli vilket dock var en viss nedgång från 65,5 i juni. Delindex för orderingång steg med 3,3 indexenheter till 59,4 i juli.


  • Delindex för sysselsättning rekylerade i juli med en uppgång på 6,0 indexenheter till 55,1. Nyanställningsbehovet i tjänstesektorn fortsätter att stiga. Gällande delindex för leverantörernas leveranstider noterades en uppgång om 2,2 indexenheter till 52,8 för juli månad. 


  • Index för orderstockar noterades till 57,0 i juli jämfört med 52,3 i juni. Månadens utfall är den högsta noteringen sedan början på 2015. Index för leverantörernas insatsvarupriser steg från 50,4 i juni till 52,0 i juli. Sedan årsskiftet har prisindex mer eller mindre pendlat nära 50-nivån.


PDF PMI-tjänster juli 2016

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: måndagen den 5 september 2016

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf