Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - September 2016
PMI–tjänster föll till 53,2 i augusti: Affärsvolym och nya order bromsar

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 57,8 i juli till 53,2 i augusti. Månadens nedgång drevs främst av delindexen för affärsvolym och orderingång som växlade ned. Delindex för affärsvolym backade med 7,7 indexenheter till 54,1 och orderingång med 7,2 indexenheter till 52,2. Samtidigt steg index för planerad affärsvolym med 4,4 indexenheter till 68,6. Alla komponenter ligger fortfarande i tillväxtzonen.


  • Delindex för leverantörernas leveranstider steg med 1,1 indexenheter till 53,9 i augusti och bidrog därmed positivt med 0,2 indexenheter till tjänste-PMI. Detta var det enda positiva bidraget under månaden.


  • Delindex för sysselsättning backade med 2,2 indexenheter till 52,9 i augusti. Månadens notering visar att nyanställningsbehovet forsätter att stiga, om än i avtagande takt. 


  • Index för orderstockar noterades till 53,6 i augusti jämfört med 57,0 i juli. Index för leverantörernas insatsvarupriser steg samtidigt med 0,7 indexenheter till 52,7. Ett tremånaders genomsnitt (jun-aug) visar på en svagt stigande prisökningstakt jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. PDF PMI-tjänster augusti 2016

För ytterligare information:Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se


Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: onsdagen den 5 oktober 2016


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf