Boindex (husmarknad) - kvartal 1 - 2017
Ökade priser trots sämre köpkraft

 • Boindex sjönk till 115,8 under det första kvartalet jämfört med 118,6 under fjärde kvartalet. Köpkraften, som Swedbank Boindex mäter, sjönk för sjätte kvartalet i rad drivet av stigande priser för både småhus (+7 %) och bostadsrätter (+5 %) samt en ränteuppgång på fyra punkter.

• Indexet för småhus sjönk från 124 i fjärde kvartalet till 121, medan indexet för bostadsrätter sjönk från 107 i fjärde kvartalet till 105 i första kvartalet. För bostadsrätter är detta den svagaste siffran sedan tredje kvartalet 2008. För bostadsrätter i Stockholms- och Göteborgsregionerna ligger nu, liksom tidigare, index nära den kritiska gränsen 100. Indexet för bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad sjönk båda från 85 i fjärde kvartalet till 83 i det första. Medianpriset för en bostadsrätt i Stockholm stad, som låg helt still under 2016, ökade med 3 % i det första kvartalet i år jämfört med det fjärde kvartalet.

• Historiskt finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Boindex. Under de senaste två åren har kopplingen mellan prisutveckling och köpkraft gått isär, vilket detta kvartal visar. Även om ett utökat amorteringskrav kan fördröja utvecklingen så är den långa trenden att köpkraftsutveckling och prisutveckling hittar tillbaka till varandra.PDF Boindex kv 1 2017

 

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)