Boindex (husmarknad) - kvartal 4 - 2016

  • Boindex sjönk till 119,1 under det fjärde kvartalet jämfört med 121,1 under tredje kvartalet. Köpkraften, som Swedbank Boindex mäter, sjönk för femte kvartalet i rad drivet av stigande priser för både småhus (+2 %) och bostadsrätter (+6 %). En marginell räntenedgång på två punkter kunde inte kompensera för prisuppgången.
  • Båda delindexen för småhus och bostadsrätter sjönk. Indexet för småhus sjönk från 128 i tredje kvartalet till 126, medan indexet för bostadsrätter sjönk från 108 i tredje kvartalet till 106 i fjärde kvartalet. För bostadsrätter är detta den svagaste siffran sedan tredje kvartalet 2008. För bostadsrätter i Stockholms- och Göteborgsregionerna ligger nu, liksom tidigare, index nära den kritiska gränsen 100. Indexet för bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad har under en längre tid planat ut på nivån 85. Medianpriset för en bostadsrätt i Stockholm stad har i princip legat still under hela 2016.
  • Utvecklingen tyder på att situationen för bostadsrätter i Stockholm börjar normaliseras. Fortfarande överstiger dock prisökningstakten i Göteborg och Malmö köpkraftsutvecklingen. Vi räknar därför med en inbromsning av ökningstakten i dessa regioner framöver.


PDF Swedbank Boindex kvartal 4 2016

 

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)