Boindex (husmarknad) - kvartal 2 - 2016
Swedbank Boindex kv 2 2016 - Inbromsning på bostadsmarknaden

  • Boindex steg marginellt till 121,8 under det andra kvartalet jämfört med 121,6 under första kvartalet. Köpkraften, som Swedbank Boindex mäter, planade därmed ut efter två kvartal med kraftiga tapp drivet av ökade amorteringar. Under andra kvartalet sjönk priserna på småhus och bostadsrätter. Tillsammans med något sjunkande räntor och stigande disponibelinkomst steg indexet trots motverkande faktorer som ökade amorteringar.

  • Skillnaden mellan våra två delindex, småhus och bostadsrätter, var liksom tidigare mycket stor. Indexet för småhus steg till 127 (från 126 i första kvartalet), medan bostadsrätter sjönk ytterligare till 111 (från 112 i första kvartalet). Liksom tidigare är Boindex för bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad klart under 100.

  • Med en något sjunkande prisnivå under andra kvartalet har det tvingande amorteringskravet redan börjat få effekt. För att uppnå balans mellan köpkraft och prisbild så ska priserna enligt vår modell ner ytterligare 3-5 % under hösten för att sedan stabiliseras allt annat lika.


PDF Swedbank Boindex kvartal 2 2016

 

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)