Boindex (husmarknad) - kvartal 1 - 2016

  •  Boindex sjönk till 122,5 under det första kvartalet jämfört med 128,0 under fjärde kvartalet förra året. Försvagningen var den kraftigaste på över fem år. Under första kvartalet fortsatte priserna på småhus och bostadsrätter i storstadsregionerna att stiga samtidigt som räntan för första gången på 17 kvartal var oförändrad. Detta tillsammans med en ökad amorteringsbenägenhet gjorde att det att Swedbank Boindex, som mäter köpkraften, sjönk kraftigt liksom under fjärde kvartalet. 
  • Skillnaden mellan våra två delindex, småhus och bostadsrätter, var rekordstor. Indexet för småhus uppmättes till 127, medan bostadsrätter låg på 113. Med lägre marginaler och större räntekänslighet är riskerna betydligt högre på bostadsrättsmarknaden. 
  • Stockholmsregionen, Stockholm stad och Göteborgs stad uppvisar en klart högre prisökningstakt för bostadsrätter än motiverat utifrån vårt Boindex. Den tidigare uppmätta prisökningstakten på närmre 20-25 % på årsbasis har nu kommit ner till 10-15%. Utifrån Swedbank Boindex hade en prisstegring på 0-3% varit mer rimlig. 

PDF Swedbank Boindex kvartal 1 2016

 

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)