Swedbank Makroanalys

Arkiv

Här hittar du de 50 senaste publikationera, sorterade i datumordning

Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 Februari 2018
PMI–tjänster sjönk till 61,3 i januari: Börjar 2018 på klart stark nivå
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 61,3 i januari från 64,6 i december. Dock kvarstår PMI-tjänster på en klart hög nivå, vilket innebär att konjunkturindikatorn pekar på att 2018 inleds starkt. Delindex för nya order ha..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Februari 2018
PMI sjönk till 57,0 i januari: Trots nedgång; 2018 börjar starkt
• PMI-total sjönk till 57,0 i januari. Det är 3,4 indexenheter lägre än i december, vilket innebär att det nya året inleder med en indexnedgång. Trots nedgången kvarstår indexet på en hög nivå. Delindexet för orderingången ger det största negativa ..
Konjunkturprognos
24 Januari 2018
Sverige mjuklandar tack vare en stark omvärld
Fjolåret avslutades med positiva konjunktursignaler från omvärlden och tilltagande global tillväxt som gynnar Sverige. Industriproduktionen har tagit fart samtidigt som tjänstesektorn fortsätter starkt. Efter flera år av fokus på omvärlden riktar v..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
4 Januari 2018
PMI–tjänster steg till 64,6 i december: Rekordhögt avslut för 2017
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 64,6 i december. Det är 2,7 indexenheter högre än i november. Decemberutfallet noteras som det högsta under 2017. Delindexet för affärsvolym bidrog mest tillsammans med delindex för sys..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 Januari 2018
PMI sjönk till 60,4 i december: Trots nedgång; ett starkt avslut
• PMI-total sjönk till 60,4 i december, vilket är 2,9 indexenheter lägre än i november. Indexet kvarstår dock på en hög nivå. Sysselsättningen registrerade det största negativa bidraget till PMI-total om 1,3 indexenheter, följt av delindex för orde..
Månadens Affärsöversikt
12 December 2017
Turbulent Fed, stabil ECB och avvaktande Riksbank
2017 inleddes med fokus mot viktiga val i Europa och avslutas med positiva konjunktursignaler och riktigt god global tillväxt. Det gångna året har bjudit på lugna finansmarknader jämfört med turbulensen som följde på Brexit och Trump under 2016. Nä..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 December 2017
PMI–tjänster steg till 61,8 i november: kvar på höga nivåer
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 61,8 i november, vilket är 0,4 indexenheter högre än i oktober. Delindexet för orderingång bidrog med 1,3 indexenheter till uppgången i PMI-tjänster medan övriga delindex gav negativa b..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 December 2017
PMI steg till 63,3 i november: industrin går på högvarv
• PMI-total steg till 63,3 i november, vilket är 4,0 indexenheter högre än i oktober och den tredje högsta noteringen för i år. Bidraget till PMI från orderingången på drygt två indexenheter var det största, följt av bidraget från delindex för prod..
Månadens Affärsöversikt
14 November 2017
Svensk bostadsmarknad i fokus
Sverige gynnas av att global tillväxt har tagit fart och bidrar till stigande svensk export och industriproduktion. Den senaste månaden har vi dock sett att oron på finansiella marknaderna för prisfall på den svenska bostadsmarknaden har orsakat en..
Konjunkturprognos
9 November 2017
Swedbank Economic Outlook. Uppdaterad konjunkturprognos November 2017
Swedbanks konjunkturrapport presenterar prognoser för Sverige, Norden, Baltikum och de viktigaste globala ekonomierna. I rapporten analyseras aktuella frågeställningar som har påverkan på den svenska och internationella utvecklingen. Världen – glob..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 November 2017
Rättelse: PMI–tjänster sjönk till 61,4 i oktober: Näst högsta nivå hittills i år
Observera rättelse i tredje punkten nedan• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk från 63,8 i september till 61,4 i oktober. Samtliga delindex förutom sysselsättningen lämnade negativa bidrag till PMI-tjänster. Orderingången bidro..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 November 2017
PMI–tjänster sjönk till 61,4 i oktober: Näst högsta nivå hittills i år
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk från 63,8 i september till 61,4 i oktober. Samtliga delindex förutom sysselsättningen lämnade negativa bidrag till PMI-tjänster. Orderingången bidrog mest till nedgången i PMI-tjänster och ..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 November 2017
PMI sjönk till 59,3 i oktober men kvarstår på en hög nivå
• PMI-total sjönk till 59,3 i oktober, vilket är en minskning med 4,4 indexenheter jämfört med september som var den näst högsta nivån hittills i år. Delindex för orderingång bidrog mest till nedgången, följt av produktionen. Enskilda månadsutfall ..
Månadens Affärsöversikt
10 Oktober 2017
Centralbanker signalerar normalisering
Den ekonomiska återhämtningen har fått fotfäste. Avgörande för utvecklingen på marknaden kommer att vara om centralbanker kommer att fortsätta normalisera penningpolitiken. Orosmolnen är många. Inflationen fortsätter att vara dämpad. Den politiska ..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
4 Oktober 2017
PMI–tjänster steg till 63,8 i september: Högsta nivån, hittills, i år.
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 63,8 i september från 55,5 i augusti. Uppgången var bred med positiva bidrag från samtliga delindex. Ökningen i orderingången, som bidrog mest, förklarar två femtedelar av uppgången i t..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 Oktober 2017
PMI steg till 63,7 i september – näst högsta nivån hittills under 2017
• PMI-total steg med 9,0 indexenheter och noterades till 63,7 i september jämfört med 54,7 i augusti, vilket är den nästa högsta nivån hittills i år. Det var främst indexet för produktion som bidrog till uppgången, följt av orderingången. Enskilda ..
Månadens Affärsöversikt
12 September 2017
Global tillväxt står emot politisk osäkerhet
Sommaren och inledningen av hösten har präglats av politiska risker, geopolitiska spänningar och kraftiga oväder som skapar osäkerhet om kommande utveckling. Inflationen fortsätter dessutom att vara dämpad både i USA och i euroområdet, vilket bidra..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 September 2017
PMI–tjänster föll till 55,4 i augusti: Fortsatt högt trots nedgång
Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till alltjämt höga 55,4 i augusti från 58,9 i juli. Nedgången var bred med negativa bidrag från samtliga delindex. Orderingången, som svarade för det största negativa bidraget, förklarar hälf..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 September 2017
PMI sjönk till 54,7 i augusti – lägsta nivån hittills under 2017
PMI-total föll 5,6 indexenheter och noterades på 54,7 i augusti jämfört med 60,3 i juli. Det var främst produktionen som bidrog till nedgången, följt av orderingången. Båda dessa bidrog negativt med mer än två indexenheter vardera. Samtliga delinde..
Konjunkturprognos
29 Augusti 2017
Vad händer i världen?
Utsikterna för god tillväxt i de avancerade ekonomierna är ljusa. I euroområdet väntas snabb tillväxt medan den amerikanska konjunkturen börjar visa tecken på mognad. Tillväxtmarknaderna har goda förutsättningar för en fortsatt återhämtning. Den po..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 Augusti 2017
PMI–tjänster steg till 59,0 i juli: Uppgången var bred
Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 57,2 till 59,0 i juli. Alla delindex bidrog positivt och tillsammans förklarar affärsvolymen, leverantörernas leveranstider och orderingången 90 procent av uppgången i huvudindex. Affärs..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Augusti 2017
PMI sjönk till 60,4 i juli – nedväxling från en hög nivå
PMI-total föll med 1,9 indexenheter och noterades till 60,4 i juli jämfört med 62,3 i juni. Nedgången drevs främst av orderingången men flera delindex stod för negativa bidrag. PMI för industrin har, med undantag för maj, noterats över 60,0 sedan d..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 Juli 2017
PMI–tjänster föll marginellt till 57,3 i juni: leveranstider sänke för index
Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll marginellt till 57,3 i juni från 57,9 i maj. Orderingång och sysselsättning bidrog positivt, medan övriga gav negativa bidrag där leverantörernas leveranstider var det stora sänket. Enskilda m..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
3 Juli 2017
PMI steg till 62,4 i juni – bred uppgång drivet av orderingång
PMI-total steg med 3,6 indexenheter och noterades till 62,4 i juni jämfört med 58,8 i maj. Även om utfallet för enskilda månader ska tolkas försiktigt var uppgången bred, där samtliga delindex i PMI bidrog positivt. Störst ökningar skedde för order..
Boindex
20 Juni 2017
Ökade priser trots sämre köpkraft
• Boindex sjönk till 115,8 under det första kvartalet jämfört med 118,6 under fjärde kvartalet. Köpkraften, som Swedbank Boindex mäter, sjönk för sjätte kvartalet i rad drivet av stigande priser för både småhus (+7 %) och bostadsrätter (+5 %) samt ..
Månadens Affärsöversikt
13 Juni 2017
En sommar i geopolitikens tecken
Ekonomisk data har överlag varit positiv under maj och inledningen av juni, men politisk turbulens skapar osäkerhet på finansiella marknader. Räntor, valutor och råvaror påverkas av de uppblossande spänningarna i Mellanöstern, valet i Storbritannie..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 Juni 2017
PMI–tjänster föll till 57,9 i maj: Bred nedgång med orderingång i fokus
Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 57,9 i maj från 60,3 i april. Trendvärdet visar samtidigt att sektorns tillväxttakt toppat och nu vänt ned. Nedgången drevs främst av orderingången som svarade för ett negativt bidrag på ..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Juni 2017
PMI sjönk till 58,8 i maj – nedväxlingen fortsätter
PMI-total föll med 3,7 indexenheter och noterades till 58,8 i maj, en nedgång från 62,5 i april. Nedgången var bred då samtliga delindex i PMI bidrog negativt, med störst nedgångar för orderingång och sysselsättning. Enskilda månadsförändringar ska..
Månadens Affärsöversikt
9 Maj 2017
Europa andas vårluft
Emmanuel Macrons seger i franska presidentvalet öppnar möjligheter för starkare europeiskt samarbete. De ekonomiska utsikterna för eurozonen har förbättrats. I USA hopar sig dock frågetecknen kring Trumps politik och konjunkturen präglas av blandad..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
4 Maj 2017
PMI–tjänster backade till 60,3 i april: God start på andra kvartalet
Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll med 1,0 indexenhet till 60,3 i april. Nedgången härrör från delindexen för leverantörernas leveranstider och sysselsättning, vilka dämpade tjänste-PMI med ca 0,5 indexenheter vardera. Aprilutf..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 Maj 2017
PMI sjönk till 62,5 i april – nedväxling från hög nivå
PMI-total föll med 2,7 indexenheter och noterades därmed till 62,5 i april, en nedgång från 65,2 i mars. Delindexen för orderingång och produktion sjönk och drog ned PMI medan indextalen för sysselsättning och leveranstider steg och gav ett positiv..
Månadens Affärsöversikt
11 April 2017
Geopolitik allt mer i fokus – sårbarhet och motståndskraft
April månad har satt fokus på geopolitik i en osäker värld; bombningar i Syrien, missil från Nordkorea och nu senast ett avskyvärt terrordåd i Stockholm. I Sverige är fokus med rätta på de imponerande insatserna från räddningstjänst, polis och civi..
Konjunkturprognos
6 April 2017
Swedbank Economic Outlook - April 2017
Globalt: Tecken på god konjunkturuppgång i avancerade ekonomier. Inflationstrycket ökar, men förblir lågt i många regioner. Politiska risker kvarstår även om de minskat något. Sverige: Tillväxten breddas när exportuppsving läggs till den starka in..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 April 2017
PMI–tjänster steg till 61,3 i mars: Bred uppgång till nya höga nivåer
Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 61,3 i mars från 59,8 i februari. Samtliga fyra delkomponenter i PMI-tjänster befinner sig tydligt i tillväxtzonen, där tre av fyra delindex är över 60-strecket. Marsutfallet visar att ko..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
3 April 2017
PMI steg till 65,2 i mars – Industrin avslutar kv.1 på högvarv
PMI-total ökade med 4,3 indexenheter och noterades därmed på 65,2 i mars, en uppgång från 60,9 i februari. Samtliga delindex bidrog till uppgången i PMI där orderingång och produktion svarade för de största bidragen. Även om månatliga förändringar ..
Boindex
22 Mars 2017
Boindex (husmarknad) - kvartal 4 - 2016
Boindex sjönk till 119,1 under det fjärde kvartalet jämfört med 121,1 under tredje kvartalet. Köpkraften, som Swedbank Boindex mäter, sjönk för femte kvartalet i rad drivet av stigande priser för både småhus (+2 %) och bostadsrätter (+6 %). En marg..
Månadens Affärsöversikt
14 Mars 2017
God tillväxt stärker förutsättningarna för ränteuppgång
Vänligen notera uppdaterade prognostabeller. Mars månad bjuder på räntehöjning från Federal Reserve, val i Holland och ett första formellt steg mot Brexit. De europeiska valen, Brexit-förhandlingarna och osäkerheten kring Trumps ekonomiska polit..
Månadens Affärsöversikt
14 Mars 2017
God tillväxt stärker förutsättningarna för ränteuppgång
Mars månad bjuder på räntehöjning från Federal Reserve, val i Holland och ett första formellt steg mot Brexit. De europeiska valen, Brexit-förhandlingarna och osäkerheten kring Trumps ekonomiska politik kommer att påverka marknaderna. Konjunkturen ..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 Mars 2017
PMI–tjänster föll till 59,8 i februari: Nedgång, men tydligt i tillväxtzonen
Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 61,1 till 59,8 i februari. Samtliga sju komponenter låg med god marginal i tillväxtzonen. Av de fyra delindexen backade tre jämfört med föregående läsning i januari. Endast delindex för n..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Mars 2017
PMI föll till 60,9 i februari – Mycket starkt läge i industrin
PMI-total föll med 1,1 indexenheter och noterades därmed på 60,9 i februari, ner från 62,0 i januari. Delindex för produktion och sysselsättning bidrog till nedgången av PMI-total under månaden. Alla delindex förutom lager noterades dock på nivåer ..
Månadens Affärsöversikt
7 Februari 2017
Ljusglimtar i global ekonomi trots politisk oro
Konjunkturen stärks och tillväxten tar fart i stora delar av västvärlden. Framåtblickande indikatorer pekar på en fortsatt god tillväxt, en stark arbetsmarknad och en stigande inflation i såväl Sverige, eurozonen som i USA. 2017 kommer dock att prä..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 Februari 2017
PMI–tjänster steg till 61,1 i januari: Bred uppgång, men order dämpar
Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 59,9 i december till 61,1 i januari. Tre av fyra delkomponenter bidrog positivt till totalindex: affärsvolym, leverantörernas leveranstider och sysselsättning. Orderingångens delindex föl..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Februari 2017
PMI steg till 62,0 i januari – Industrin inleder året starkt
PMI-total steg från 60,2 i december till 62,0 i januari och nådde därmed den högsta noteringen sedan hösten 2010. Delindex för produktion och sysselsättning gav de största bidragen till PMI-total. Alla delindex utom lager befinner sig över 60-strec..
Konjunkturprognos
19 Januari 2017
Ljusglimtar trots politiska orosmoln
Uppsving i konjunkturen i avancerade ekonomier Underliggande trendtillväxt är fortsatt svag Demografin förändrar tillväxtens drivkrafter
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
4 Januari 2017
PMI–tjänster steg till 59,9 i december – Avslutar 2016 på årshögsta
Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg svagt från 59,8 i november till 59,9 i december och avslutade därmed 2016 på årshögsta. Delindex för nya order var månadens främsta draglok med en uppgång från 61,3 till 63,0 och ett positivt ..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 Januari 2017
PMI steg till 60,1 i december – Produktionen avslutar på topp
PMI-total steg från 57,3 i november till 60,1 i december och nådde därmed för första gången över 60-strecket sedan 2011. Ett tremånaders genomsnitt på 58,6 för PMI-total visar på ett starkare fjärde kvartal jämfört med 53,7 för det tredje kvartalet..
Månadens Affärsöversikt
6 December 2016
Politiska risker består in i det nya året
Efter ett intensivt år då en omtumlande politik har drivit marknaderna kommer 2017 fortsätta på samma tema. Val i Nederländerna, Frankrike och Tyskland kommer dominera den politiska agendan. Efter söndagens folkomröstning i Italien med Renzis avgån..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 December 2016
PMI–tjänster steg till 59,8 i november – Affärsvolymen når årshögsta
Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI-tjänster) steg från 57,6 i oktober till 59,8 i november. Alla delkomponenter låg en bra bit in i tillväxtzonen. Det var fortsatt delindex för affärsvolym som gav det största bidraget i månadens uppgång med e..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 December 2016
PMI föll till 57,3 i november – Medvinden mojnar något
PMI-total föll från 58,4 i oktober till 57,3 i november men höga nivåer i såväl huvud- som underindex indikerar en stark industrikonjunktur. Delindex för lager av inköpt material rekylerade uppåt, till 53,8 från 42,3 i oktober, och gav ett negativt..
Konjunkturprognos
17 November 2016
Svensk ekonomi testas i en osäker omvärld
Förväntat finanspolitik i USA höjer riskaptitLångsiktiga tillväxtutsikter fortfarande lågaNorden-Baltikum visar motståndskraft i osäker omvärld

Dessa publikationer distribueras av Swedbank Makroanalys i samarbete med Brightly.