Swedbank Makroanalys

Arkiv

Här hittar du de 100 senaste publikationera, sorterade i datumordning.

Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
3 Maj 2021
PMI ökade till 69,1 i april – rekordfart i industrin
• PMI-totalt steg till 69,1 i april från uppreviderade 64,7 i mars och är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia. Sedan bottennivån i april förra året har PMI-total ökat med 32,7 indexenheter, vilket är en betydligt snabbare uppgång jäm..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
6 April 2021
PMI–tjänster backade till 61,3 i mars: men kvar på höga nivåer
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 61,3 i mars från nedreviderade 62,5 i februari, efter att ha stigit med närmare sex indexenheter under januari och februari. Det är tredje månaden i rad som indexet befinner si..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 April 2021
PMI ökade till 63,7 i mars – tillväxt trots leveransstörningar
• PMI-totalt steg till 63,7 i mars från 61,8 i februari. Det är sjunde månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet (55,4) och bidrog till att årets första kvartal blev den högsta indexnivån sedan 2010. Svensk tillverkningsindustri ..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 Mars 2021
PMI–tjänster steg till 62,7 i februari: robust tjänstekonjunktur
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 62,7 i februari från uppreviderade 59,6 och befäster den konjunkturåterhämtning som landets större tjänsteföretag har uppvisat sedan andra halvåret i fjol och som har nära ..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Mars 2021
PMI föll till 61,6 i februari – fortsatt god fart i industrin
• PMI-total sjönk för andra månaden i rad och noterades till 61,6 i februari från 62,5 i januari, vilket är långt över det historiska snittet (54,5). Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå även om längre leveranst..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 Februari 2021
PMI–tjänster steg till 59,3 i januari: stark inledning av 2021
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade till 59,3 i januari från uppreviderade 56,9 i december, och är fjärde månaden i rad som indexet är högre än historiska snittet (55,4). Utfallet visar på en robust tjänstekonjunktur ..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Februari 2021
PMI sjönk till 62,4 i januari – nedgång från hög nivå
• PMI-total backade i januari till 62,4 från nedreviderade 64,7 i december. Det är första gången på åtta månader som indexet sjönk men är på fortsatt höga nivåer och långt över historiska snittet (54,4). Inledningen av 2021 visar på en fortsatt hög..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
7 Januari 2021
PMI–tjänster sjönk till 56,6 i december: nedväxling i konjunkturen
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 56,6 i december från nedreviderade 58,3 i november. Indexet backade för första gången sedan september, men är för fjärde månaden i rad högre än det historiska snittet (55,4..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
4 Januari 2021
PMI ökade till 64,9 i december – stark avslutning av 2020
• PMI-total steg i december till 64,9 från uppreviderade 59,8 i november. Det är den största månatliga ökningen sedan i somras och stärker bilden av en utbredd konjunkturåterhämtning i svensk tillverkningsindustri. Det är ett överraskande starkt ut..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 December 2020
PMI–tjänster ökade till 58,6 i november: återhämtningen fortsätter
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 58,6 i november från uppreviderade 55,3 i oktober. Tjänstekonjunkturen har stärkts ytterligare och för fjärde månaden i rad är PMI-tjänster över det historiska snittet. Effekter..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 December 2020
PMI steg till 59,1 i november – industrin växlar upp
• PMI-total noterades till 59,1 i november från uppreviderade 58,3 i oktober. Det är den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2017 och tredje månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet (54,4). Svensk industri fortsätter att uppvisa..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
4 November 2020
PMI–tjänster ökade till 55,0 i oktober: återhämtningen saktar in
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg med måttliga 0,3 indexenheter i oktober till 55,0 jämfört med september. Indexet är i nivå med det historiska snittet men samtidigt ökar indexet inte i samma takt som tidigare. Om de..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 November 2020
PMI steg till 58,2 i oktober – industrin står emot ökad smitta
• PMI-total fortsätter att stiga och noterades till 58,2 i oktober från uppreviderade 55,9 i september. Det är andra månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet och antyder om en robust återhämtning. Den ökade smittspridningen av c..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 Oktober 2020
PMI–tjänster sjönk till 54,7 i september: återhämtningen avtog
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) backade i september med 2,6 indexenheter till 54,7 från uppreviderade 57,3 i augusti. Det är första gången sedan april som indexet sjönk men är kvar i tillväxtzonen för fjärde månaden i r..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Oktober 2020
PMI steg till 55,3 i september – robust återhämtning
• PMI-total ökade för femte månaden i rad och noterades till 55,3 i september från uppreviderade 53,8 i augusti. Återhämtningen i industrin fortsätter och indexet är nu, för första gången sedan hösten 2018, högre än det historiska genomsnittet (54,..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 September 2020
PMI steg till 53,4 i augusti – industrin växlar upp
• PMI-total noterades till 53,4 i augusti från uppreviderade 51,4 i juli. Det är andra månaden i rad som PMI är i tillväxtzonen och är nu på den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2018. Även om vårens fall i PMI har återhämtats innebär det inte at..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 Augusti 2020
PMI–tjänster steg till 54,8 i juli: återhämtning på bred front
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i juli till 54,8 från uppreviderade 50,9 i juni. Det är tredje månaden i rad som indexet stiger och är nu på den högsta nivån sedan februari i år. Det är glädjande att aktiviteten i..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
3 Augusti 2020
PMI steg till 51,0 i juli – tillbaka i tillväxtzonen
• PMI-total ökade med 3,4 indexenheter i juli till 51,0 från uppreviderade 47,6 i juni. Tillverkningsindustrin är därmed tillbaka i tillväxtzonen för första gången sedan februari i år. Juliutfallet visar att konjunkturen i svensk tillverkningsindus..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 Juli 2020
PMI–tjänster steg till 49,2 i juni: kraftig uppgång efter vårens fall
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 49,2 i juni från uppreviderade 41,6 i maj. Sedan bottennivån i april har indexet stigit med 9,5 indexenheter och innebär att fallet i tjänstekonjunkturen har stannat upp. D..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Juli 2020
PMI steg till 47,3 i juni –rekyl efter vårens svaga utveckling
• PMI-total ökade i juni med 7,3 indexenheter till 47,3 från uppreviderade 40,0 i maj. Det innebär att en stor del av nedgången i indexet under våren har hämtats tillbaka, vilket tyder på att konjunkturbotten i tillverkningsindustrin har passerats...
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 Juni 2020
PMI–tjänster steg till 40,9 i maj: fallet i konjunkturen avtog något
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) vände svagt uppåt i maj till 40,9 från 39,0 i april efter den kraftiga nedgången under mars och april. Sannolikt har vi nu sett den största nedgången i PMI-tjänster. Men ännu finns det in..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Juni 2020
PMI steg till 39,2 i maj –konjunkturfallet bromsades upp
• PMI-total steg till 39,2 i maj från 36,4 i april efter att ha fallit med sammantaget 16,5 indexenheter under mars och april. Det innebär att konjunkturnedgången i tillverkningsindustrin har bromsats upp, men är för tidigt att bedöma om konjunktur..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
6 Maj 2020
PMI–tjänster sjönk till 39,0 i april: nytt stort tapp i tjänstesektorn
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 39,0 i april från nedreviderade 46,1 i mars, vilket är den lägsta nivån sedan lågkonjunkturåret 2009. Sammantaget har indexet fallit med drygt 17 indexenheter under mars och apr..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
4 Maj 2020
PMI föll till 36,7 i april –konjunkturnedgången fördjupas
• PMI-total minskade med 5,9 indexenheter till 36,7 i april från nedreviderade 42,6 i mars, vilket är den lägsta nivån sedan lågkonjunkturåret 2009. Det betyder att den svenska industrikonjunkturen fortsätter att försämras i snabb takt i spåren av ..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 April 2020
PMI–tjänster sjönk till 46,9 i mars: snabbt fall i tjänstesektorn
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 46,9 i mars från 56,4 i februari. Det är den största månatliga nedgången i indexets 15-åriga historia och är nu på den lägsta nivån sedan 2012. Nedgången i PMI-tjänster mildrade..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 April 2020
PMI föll till 43,2 i mars – rekordsnabb inbromsning i industrin
• PMI-total föll i mars med 9,5 indexenheter till 43,2 från nedreviderade 52,7 i februari. Detta är den största månatliga nedgången i inköpschefsindexets dryga 25-åriga historia och är ett tydligt tecken på att coronavirusets effekter på svensk til..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
4 Mars 2020
PMI–tjänster steg till 56,7 i februari: tillväxt men mörka moln hotar
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i februari till 56,7 från uppreviderade 53,2. Det är den högsta indexnivån sedan hösten 2018 och antyder om en ökad aktivitet i tjänstesektorn. Osäkerheten kring coronaviruset och d..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 Mars 2020
PMI ökade till 53,2 i februari – återhämtning trots Corona-oro
• PMI-total steg i februari till 53,2 från uppreviderade 52,0 i januari. Det är den högsta nivån på 15 månader och drogs upp främst av längre leveranstider. Även om coronavirusets effekter på svensk industri ännu inte är synliga i PMI kan de stigan..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 Februari 2020
PMI–tjänster steg till 52,5 i januari: tillbaka till tillväxtzonen
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i januari med 3,4 indexenheter till 52,5 jämfört december och är därmed tillbaka till tillväxtzonen. PMI-tjänster fortsätter dock att vara lägre än normalt men den nedåtgående trend..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
3 Februari 2020
PMI ökade till 51,5 i januari – fler tecken på återhämtning i industrin
• PMI-total steg i januari till 51,5 från 47,7 i december. Det är första gången sedan augusti som indexet är tillbaka i tillväxtzonen. Tecken på en återhämtning i svensk industri har ökat under inledningen av 2020 i spåren av en ljusare omvärldskon..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
7 Januari 2020
PMI–tjänster steg till 48,7 i december: återhämtning från låg nivå
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 48,7 i december jämfört med 47,9 i november. Det är första gången sedan augusti som indexet ökade. Fyra månader i rad utanför tillväxtzonen visar dock på en fortsatt svag a..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 Januari 2020
PMI steg till 47,1 i december – fortsatt svag aktivitet i industrin
• PMI-total steg i december till 47,1 från 45,7 i november. Det är fjärde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och innebär att aktiviteten i svensk industri är fortsatt nedåtriktad även om nedgången bromsade in i december. Det är för ..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
4 December 2019
PMI–tjänster föll till 47,9 i november: svagare aktivitet än normalt
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i november för tredje månaden i rad till 47,9 från 49,4 i oktober. Nedgången i indexet innebär att aktiviteten i tjänstesektorn fortsätter att minska under fjärde kvartalet till niv..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 December 2019
PMI sjönk till 45,4 i november: industrin fortsätter att backa
• PMI-total föll i november till 45,4 från 46,0 i oktober. Aktiviteten i industrin fortsatte att minska för tredje månaden i rad till nivåer vi inte sett sedan 2012 och ännu finns det inga entydiga tecken på en vändning även om produktionsplanerna ..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 November 2019
PMI–tjänster sjönk till 49,5 i oktober: kyligare tjänstekonjunktur
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) backade i oktober till 49,5 från 49,8 i september, vilket är en mildare nedgång jämfört med septemberutfallet. Att PMI-tjänster är under 50-strecket för andra månaden i rad tyder på en ky..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 November 2019
PMI backade till 46,0 i oktober: svaga konjunkturen består
• PMI-total sjönk marginellt i oktober till 46,0 från 46,1 i september. Det är andra månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och på nivåer som inte har noterats sedan slutet av 2012. Det tyder på att tillväxten i svensk industri har mins..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 Oktober 2019
PMI–tjänster föll till 49,8 i september: svagt avslut på tredje kvartalet
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk i september med 4,4 indexenheter till 49,8. Indexet stannade dock kvar i tillväxtzonen under tredje kvartalet på 52,1, men fortsätter att vara på en lägre nivå än det historiska gen..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Oktober 2019
PMI föll till 46,3 i september: industrin bromsar in ytterligare
• PMI-total sjönk med 5,5 indexenheter i september till 46,3 från nedreviderade 51,8 i augusti. Det är den största månatliga nedgången sedan hösten 2008 och bidrog till att PMI-total föll under årets tredje kvartal till den lägsta nivån sedan börja..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
4 September 2019
PMI–tjänster steg till 54,1 i augusti: uppgång men från låg nivå
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i augusti till 54,1 från 52,5 i juli och nådde den högsta nivån sedan mars i år. Uppgången kom till största delen via en ökad orderingång som vi vet kan uppvisa stora månatliga sväng..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 September 2019
PMI ökade till 52,4 i augusti: tillväxt men lägre än normalt
• PMI-total steg till 52,4 i augusti från 51,9 i juli. Utvecklingen under sommar månaderna visar på en stabilisering i indexet. Det är en utveckling som går på tvärs jämfört med andra länder inte minst i eurozonen där PMI-talen fortsätter att peka ..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 Juli 2019
PMI–tjänster sjönk till 49,9 i juni: kyligare tjänstekonjunktur
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll i juni till 49,9 från nedreviderade 52,8 i maj och nådde den lägsta nivån på sex år. Även om enskilda månader ska tolkas med viss försiktighet inte minst under sommarmånaderna, är de..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Juli 2019
PMI föll till 52,0 i juni: svag avslutning av andra kvartalet
• PMI-total sjönk till 52,0 i juni jämfört med 53,1 i maj. Det var den näst största nedgången hittills i år och även om trenden i PMI uppvisar en sidledes utveckling under de senaste månaderna är konjunkturriskerna på nedsidan fortsatt stora, säger..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 Juni 2019
PMI–tjänster sjönk till 53,3 i maj: nedväxling i tjänstekonjunkturen
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) minskade i maj med 0,6 indexenheter till 53,3 och noterade den lägsta nivån sedan 2016. Det är tredje månaden i rad som PMI-tjänster sjunker och förstärkte den trendmässiga nedgången i tj..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
3 Juni 2019
PMI steg till 53,1 i maj: stabilisering i industrikonjunkturen
• PMI-total steg till 53,1 i maj jämfört med 50,9 i april, vilket är den högsta nivån sedan november förra året. Den nedåtgående trenden i PMI är bruten och antyder om att den svenska industrikonjunkturen håller på att stabiliseras med stöd av en s..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
6 Maj 2019
PMI–tjänster föll till 54,0 i april: nedåt men tecken på stabilisering
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk för andra månaden i rad till 54,0 i april från 55,1 i mars. Ett tre månaders glidande medelvärde visar dock på att indexet har stabiliserats under de senaste månaderna och kan vara ..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 Maj 2019
PMI sjönk till 50,9 i april: svag inledning av andra kvartalet
• PMI-total föll till 50,9 i april jämfört med 52,5 i mars. Det var en bred nedgång där tre av fem delindex bidrog till nedgången, vilket visar på en ytterligare nedväxling i industrikonjunkturen även om enskilda månadsutfall inte ska övertolkas, s..
Konjunkturprognos
11 April 2019
Låga räntor under överskådlig tid
Inledningen av 2019 har präglats av stigande börskurser och fallande räntor. Räntenedgången förklaras av lägre tillväxtutsikter och mjuka signaler från centralbanker. Det låga ränteläget tycks vara här för att stanna. I Sverige bör finanspolitiken ..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 April 2019
PMI–tjänster sjönk till 55,3 i mars: nedväxling i konjunkturen
• Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll tillbaka i mars till 55,3 från 55,8 i februari. Det betyder ändå att tjänstesektorn är kvar i tillväxtzonen men har gradvis tappat fart under de senaste kvartalen, säger Jörgen Kenne..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 April 2019
PMI steg till 52,8 i mars: stabilisering av industrikonjunkturen
• PMI-total uppvisade en marginell ökning i mars och noterades till 52,8 jämfört med 52,7 i februari. Det är andra månaden i rad som indexet ökade men det är snarare en stabilisering av industrikonjunkturen än att den har stärkts, säger Jörgen Kenn..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 Mars 2019
PMI–tjänster steg till 55,9 i februari: ljuspunkter i tjänstesektorn
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 55,9 i februari från 54,2 i januari. Det var en bred uppgång och innebär att konjunkturen i tjänstesektorn stärktes i februari men fortfarande är trenden nedåtriktad även om det finns l..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Mars 2019
PMI steg till 52,5 i februari: återhämtning från låg nivå
• PMI-total steg i februari till 52,5 från 51,7 i januari efter att ha sjunkit två månader i rad. Det är positivt att aktivitetsnivån i industrin stärktes i februari om än från låga nivåer. Men samtidigt har industriföretagens produktionsplaner bli..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 Februari 2019
PMI–tjänster sjönk till 54,1 i januari: svag inledning av 2019
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll för andra månaden i rad till 54,1 i januari från 55,8 i december. Nedväxlingen i tjänstesektorn fortsatte under årets första månad och befäste den nedåtgående trend som inleddes under 2018, ..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Februari 2019
PMI backade till 51,5 i januari: industrin fortsätter växla ned
• PMI-total sjönk i januari till 51,5 från 51,8 i december och nådde den lägsta nivån sedan februari 2016. Det innebär att aktivitetsnivån i industrin fortsatte att avta under årets första månad. Det som ger anledning till ökad vaksamhet framöver ä..
Konjunkturprognos
30 Januari 2019
Swedbank Economic Outlook: Det våras för finanspolitiken
Svensk ekonomi bromsar in. Global avmattning, lägre bostadsbyggande och försiktiga hushåll gör att vi justerar ned tillväxtprognosen för 2019. En milt expansiv finanspolitik motverkar nedgången, men effekten av finanspolitiken bedöms endast bidra m..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
4 Januari 2019
PMI–tjänster sjönk till 56,4 i december: bred nedgång men kvar i tillväxtzonen
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 56,4 i december från 61,1 i november och nådde den näst lägsta nivån under 2018. Det var en bred nedgång och ett tydligt omslag efter det starka utfallet i november, säger Jörgen Kennem..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 Januari 2019
PMI föll till 52,0 i december: svag avslutning på 2018
• PMI-total sjönk i december till 52,0 från 55,4 i november och noterade den lägsta nivån sedan början av 2016. Decemberutfallet visade på en bred nedgång och innebär att den svenska industrikonjunkturen tappade fart i slutet av 2018, säger Jörgen ..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 December 2018
PMI–tjänster ökade till 62,2 i november: ny årshögsta nivå
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i november med 5,8 indexenheter till 62,2 efter att ha sjunkit fyra månader i rad. Det dock för tidigt att avgöra om konjunkturen i tjänsteföretagen är på väg att stärkas. Nästkommande månad..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
3 December 2018
PMI steg till 56,7 i november: expansion trots konjunkturoro
• PMI-total steg i november till 56,7 från 55,0 i oktober och visar på en fortsatt expansion i svensk tillverkningsindustri. Utfallet får ses som ett styrkebesked mot bakgrund av de lägre PMI-utfallen som bland annat kommit från eurozonen och den o..
Konjunkturprognos
8 November 2018
Avmattning men ingen lågkonjunktur
Hösten 2018 har präglats av skakig börs och oro kring handelspolitik, Brexit och Italien. De flesta större ekonomier har haft en fortsatt god tillväxt, men den politiska utvecklingen reser frågetecken kring hur hållbar tillväxten är och om nästa lå..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 November 2018
PMI–tjänster sjönk till 56,3 i oktober: avtagande expansion
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 56,3 i oktober från 56,6 i september. Det innebär att nedväxlingen i totalindexet fortsatte för fjärde månaden i rad och noterade en ny lägsta nivå för i år.• Delindexen för affärsvoly..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 November 2018
PMI sjönk till 55,0 i oktober: stabilisering i tillväxtzonen
• PMI-total uppvisade små förändringar i oktober och sjönk med 0,2 indexenheter till 55,0 jämfört med september. Det innebär att totalindexet alltjämt befinner sig i tillväxtzonen men på en lägre nivå än i början av året, vilket signalerar en avtag..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 Oktober 2018
PMI–tjänster sjönk till 56,6 i september: nedväxling från hög nivå
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 56,6 i september från 57,1 i augusti. Septemberutfallet innebar att nedväxlingen i totalindexet fortsatte under tredje kvartalet och för andra kvartalet i rad, men är alltjämt i tillvä..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Oktober 2018
PMI steg till 55,2 i september: styrkan i industrin består
• PMI-total steg till 55,2 i september från 52,5, i augusti och innebär att tillverkningsindustrin alltjämt befinner sig i tillväxtzonen om än på lägre nivåer jämfört med i början av 2018. Trendmässigt har PMI haft en nedåtgående trend sedan årets ..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 September 2018
PMI–tjänster sjönk till 57,1 i augusti: Dämpning men en hög nivå
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 57,1 i augusti från 59,0 i juli. Trots nedgången noterades ett tre månaders glidande medelvärde för augusti till en oförändrad nivå om 58,6 jämfört med motsvarande medelvärde för juli...
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
3 September 2018
PMI sjönk till 52,5 i augusti: Lägsta nivån, hittills, under 2018
• PMI-total sjönk till 52,5 i augusti från 57,4 i juli. Trots nedgången visar utfallet att utvecklingen i tillverkningsindustrin fortsatt är expansiv. Det största negativa bidraget lämnades av delindex för produktion, följt av delindex för ordering..
Konjunkturprognos
30 Augusti 2018
Svensk ekonomi – bra eller bräcklig?
Svensk tillväxt är påtagligt god trots en avmattning på svensk bostadsmarknad och oro kring global handelspolitik. Inför de närmaste åren är därför den intressanta frågan om motståndskraften i ekonomin är stark eller om sårbarheter kommer att börja..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 Augusti 2018
PMI–tjänster sjönk till 59,1 i juli: Nedgång, men ett starkt utfall
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 59,1 i juli från 59,8 i juni. Ett tre månaders glidande medelvärde sjönk med 0,3 indexenheter till 58,6 i juli jämfört med motsvarande medelvärde för juni som var 58,9. Inköpschefsinde..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Augusti 2018
PMI steg till 57,4 i juli: En fortsatt expansiv utveckling
• PMI-total steg till 57,4 i juli, vilket är 3,2 indexenheter högre än i juni. Utfallet vittnar om en fortsatt expansiv utveckling inom tillverkningsindustrin. Delindex för produktion bidrog klart tydligast till PMI-total, vilket följdes av delinde..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
4 Juli 2018
PMI–tjänster steg till 59,8 i juni: Hög nivå kvarstår i tjänstesektorn
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 59,8 i juni från 57,0 i maj. Ett tre månaders glidande medelvärde för juni noterades till 59,0, vilket var 0,3 indexenheter högre än motsvarande medelvärde i maj. Det innebär att fyra m..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 Juli 2018
PMI sjönk till 54,2 i juni: Trots nedgång, en expansiv nivå
• PMI-total sjönk till 54,2 i juni från 55,8 i maj. Utfallet stöder dock en fortsatt expansiv utveckling inom tillverkningsindustrin. Delindex för orderingången hade det största negativa bidraget till PMI-total, vilket följdes av produktion och sys..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 Juni 2018
PMI–tjänster sjönk till 57,0 i maj: Nedgång men kvar på hög nivå
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 57,0 i maj från 60,1 i april. Vid ett tre månaders glidande medelvärde sjönk indexet till 58,7, vilket är 0,7 indexenheter lägre än motsvarande medelvärde i april och fjärde månaden i ..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Juni 2018
PMI steg till 55,8 i maj: PMI kvar på en expansiv nivå
• PMI-total steg till 55,8 i maj från 54,5 i april. Därmed avslutade maj den sjunkande utvecklingen som var under de två senaste månaderna. PMI-total ligger därmed kvar på en expansiv nivå. Delindex för orderingången bidrog mest till ökningen följt..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
4 Maj 2018
PMI–tjänster steg till 60,1 i april: En fortsatt stabil utveckling
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 60,1 i april, vilket är 0,9 indexenheter högre än marsutfallet. Uppgången drevs främst av delindex för affärsvolymen, vilket sedan följdes av delindexen orderingång och sysselsättningen..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 Maj 2018
PMI sjönk till 54,5 i april: nedväxling från höga nivåer
PMI-total sjönk till 54,5 i april från 55,9 i mars. Det är andra månaden i rad som PMI-total sjönk, men utvecklingen i tillverkningsindustrin fortsätter vara i den expansiva zonen Delindex för orderingången bidrog mest till totala nedgången, följt ..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 April 2018
PMI–tjänster steg till 59,2 i mars: En marginell ökning från februari
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 59,2 i mars, en ökning med 0,2 indexenheter jämfört med februari. Uppgången drevs av delindex för leverantörernas leveranstider och av sysselsättningen medan indexen för affärsvolym och..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
3 April 2018
PMI sjönk till 55,9 i mars: Fortsatt expansiv utveckling
• PMI-total sjönk till 55,9 i mars, viket är 4,0 indexenheter lägre än i februari. Trots nedgången visar utfallet på en fortsatt expansiv utveckling i tillverkningsindustrin. Delindex för produktion lämnade det största negativa bidraget till PMI-to..
Konjunkturprognos
27 Mars 2018
Svensk ekonomi sårbar för ökad protektionism
Svensk ekonomi går fortsatt bra men utmaningarna hopar sig. USA:s alltmer protektionistiska politik hotar global handel, vilket kan slå negativt mot svensk industri och export. Bostadsmarknaden visar tecken på att stabiliseras, men det nya amorteri..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 Mars 2018
PMI–tjänster sjönk till 59,0 i februari: Fortsätter vara på stark nivå.
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk med 2,3 indexenheter till 59,0 i februari. Trots nedgången kvarstår PMI-tjänster på en hög nivå. Samtliga delindex bidrog negativt, där delindex för nya order svarade för det störst negativ..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Mars 2018
PMI steg till 59,9 i februari: Utvecklingen fortsätter starkt
• PMI-total steg till 59,9 i februari från 57,0 i januari och därmed ökade PMI-total med 2,9 indexenheter. Det höga utfallet visar på en fortsatt stark utveckling i tillverkningsindustrin. Delindex för orderingången bidrog mest till ökningen då det..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 Februari 2018
PMI–tjänster sjönk till 61,3 i januari: Börjar 2018 på klart stark nivå
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 61,3 i januari från 64,6 i december. Dock kvarstår PMI-tjänster på en klart hög nivå, vilket innebär att konjunkturindikatorn pekar på att 2018 inleds starkt. Delindex för nya order ha..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 Februari 2018
PMI sjönk till 57,0 i januari: Trots nedgång; 2018 börjar starkt
• PMI-total sjönk till 57,0 i januari. Det är 3,4 indexenheter lägre än i december, vilket innebär att det nya året inleder med en indexnedgång. Trots nedgången kvarstår indexet på en hög nivå. Delindexet för orderingången ger det största negativa ..
Konjunkturprognos
24 Januari 2018
Sverige mjuklandar tack vare en stark omvärld
Fjolåret avslutades med positiva konjunktursignaler från omvärlden och tilltagande global tillväxt som gynnar Sverige. Industriproduktionen har tagit fart samtidigt som tjänstesektorn fortsätter starkt. Efter flera år av fokus på omvärlden riktar v..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
4 Januari 2018
PMI–tjänster steg till 64,6 i december: Rekordhögt avslut för 2017
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 64,6 i december. Det är 2,7 indexenheter högre än i november. Decemberutfallet noteras som det högsta under 2017. Delindexet för affärsvolym bidrog mest tillsammans med delindex för sys..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 Januari 2018
PMI sjönk till 60,4 i december: Trots nedgång; ett starkt avslut
• PMI-total sjönk till 60,4 i december, vilket är 2,9 indexenheter lägre än i november. Indexet kvarstår dock på en hög nivå. Sysselsättningen registrerade det största negativa bidraget till PMI-total om 1,3 indexenheter, följt av delindex för orde..
Månadens Affärsöversikt
12 December 2017
Turbulent Fed, stabil ECB och avvaktande Riksbank
2017 inleddes med fokus mot viktiga val i Europa och avslutas med positiva konjunktursignaler och riktigt god global tillväxt. Det gångna året har bjudit på lugna finansmarknader jämfört med turbulensen som följde på Brexit och Trump under 2016. Nä..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 December 2017
PMI–tjänster steg till 61,8 i november: kvar på höga nivåer
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 61,8 i november, vilket är 0,4 indexenheter högre än i oktober. Delindexet för orderingång bidrog med 1,3 indexenheter till uppgången i PMI-tjänster medan övriga delindex gav negativa b..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 December 2017
PMI steg till 63,3 i november: industrin går på högvarv
• PMI-total steg till 63,3 i november, vilket är 4,0 indexenheter högre än i oktober och den tredje högsta noteringen för i år. Bidraget till PMI från orderingången på drygt två indexenheter var det största, följt av bidraget från delindex för prod..
Månadens Affärsöversikt
14 November 2017
Svensk bostadsmarknad i fokus
Sverige gynnas av att global tillväxt har tagit fart och bidrar till stigande svensk export och industriproduktion. Den senaste månaden har vi dock sett att oron på finansiella marknaderna för prisfall på den svenska bostadsmarknaden har orsakat en..
Konjunkturprognos
9 November 2017
Swedbank Economic Outlook. Uppdaterad konjunkturprognos November 2017
Swedbanks konjunkturrapport presenterar prognoser för Sverige, Norden, Baltikum och de viktigaste globala ekonomierna. I rapporten analyseras aktuella frågeställningar som har påverkan på den svenska och internationella utvecklingen. Världen – glob..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 November 2017
Rättelse: PMI–tjänster sjönk till 61,4 i oktober: Näst högsta nivå hittills i år
Observera rättelse i tredje punkten nedan• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk från 63,8 i september till 61,4 i oktober. Samtliga delindex förutom sysselsättningen lämnade negativa bidrag till PMI-tjänster. Orderingången bidro..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 November 2017
PMI–tjänster sjönk till 61,4 i oktober: Näst högsta nivå hittills i år
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk från 63,8 i september till 61,4 i oktober. Samtliga delindex förutom sysselsättningen lämnade negativa bidrag till PMI-tjänster. Orderingången bidrog mest till nedgången i PMI-tjänster och ..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 November 2017
PMI sjönk till 59,3 i oktober men kvarstår på en hög nivå
• PMI-total sjönk till 59,3 i oktober, vilket är en minskning med 4,4 indexenheter jämfört med september som var den näst högsta nivån hittills i år. Delindex för orderingång bidrog mest till nedgången, följt av produktionen. Enskilda månadsutfall ..
Månadens Affärsöversikt
10 Oktober 2017
Centralbanker signalerar normalisering
Den ekonomiska återhämtningen har fått fotfäste. Avgörande för utvecklingen på marknaden kommer att vara om centralbanker kommer att fortsätta normalisera penningpolitiken. Orosmolnen är många. Inflationen fortsätter att vara dämpad. Den politiska ..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
4 Oktober 2017
PMI–tjänster steg till 63,8 i september: Högsta nivån, hittills, i år.
• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 63,8 i september från 55,5 i augusti. Uppgången var bred med positiva bidrag från samtliga delindex. Ökningen i orderingången, som bidrog mest, förklarar två femtedelar av uppgången i t..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
2 Oktober 2017
PMI steg till 63,7 i september – näst högsta nivån hittills under 2017
• PMI-total steg med 9,0 indexenheter och noterades till 63,7 i september jämfört med 54,7 i augusti, vilket är den nästa högsta nivån hittills i år. Det var främst indexet för produktion som bidrog till uppgången, följt av orderingången. Enskilda ..
Månadens Affärsöversikt
12 September 2017
Global tillväxt står emot politisk osäkerhet
Sommaren och inledningen av hösten har präglats av politiska risker, geopolitiska spänningar och kraftiga oväder som skapar osäkerhet om kommande utveckling. Inflationen fortsätter dessutom att vara dämpad både i USA och i euroområdet, vilket bidra..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
5 September 2017
PMI–tjänster föll till 55,4 i augusti: Fortsatt högt trots nedgång
Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till alltjämt höga 55,4 i augusti från 58,9 i juli. Nedgången var bred med negativa bidrag från samtliga delindex. Orderingången, som svarade för det största negativa bidraget, förklarar hälf..
Inköpschefsindex Tillverkningsindustrin
1 September 2017
PMI sjönk till 54,7 i augusti – lägsta nivån hittills under 2017
PMI-total föll 5,6 indexenheter och noterades på 54,7 i augusti jämfört med 60,3 i juli. Det var främst produktionen som bidrog till nedgången, följt av orderingången. Båda dessa bidrog negativt med mer än två indexenheter vardera. Samtliga delinde..
Konjunkturprognos
29 Augusti 2017
Vad händer i världen?
Utsikterna för god tillväxt i de avancerade ekonomierna är ljusa. I euroområdet väntas snabb tillväxt medan den amerikanska konjunkturen börjar visa tecken på mognad. Tillväxtmarknaderna har goda förutsättningar för en fortsatt återhämtning. Den po..
Inköpschefsindex Tjänstesektorn
3 Augusti 2017
PMI–tjänster steg till 59,0 i juli: Uppgången var bred
Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 57,2 till 59,0 i juli. Alla delindex bidrog positivt och tillsammans förklarar affärsvolymen, leverantörernas leveranstider och orderingången 90 procent av uppgången i huvudindex. Affärs..