Swedbank ekonomikos apzvalga: Lietuva (lietuviu k.) - 2013 m. balandzio mėn.
Šiaurės pašvaistė tamsios euro zonos pašonėje

„Swedbank Economic Outlook“ leidinyje lietuvių kalba trumpai pristatomos pasaulio, Švedijos, Latvijos ir Estijos ekonomikų perspektyvos ir didžiausias dėmesys skiriamas Lietuvai. Plačiau apie kitas šalis prašome skaityti leidinyje anglų kalba.

Pasaulis:

  • Pasaulio ekonomikos augimas atsigauna, tačiau ne be išimčių. Pasaulio BVP augimo prognozės 2013 m. nekeitėme ir ji išlieka 3,1%, o 2014 m. ją padidinome iki 3,7%. Pietų Europos šalių ir Prancūzijos prognozės prastesnės, tačiau jas pagerinome Vokietijai.
  • Mūsų pagrindinio „kapanojimosi“ scenarijaus tikimybė išlieka 65%. Nepaisant kiek prastesnių naujausių statistinių duomenų, perspektyvos tolesniam ekonomikos atsigavimui šiek tiek gerėja dėl rezultatą pradedančių duoti struktūrinių reformų ir neužilgo pagyvėsiančios paklausos.

Lietuva:

  • Praėjusių metų pabaigoje augimas išliko spartus, daugiausia dėl stipraus eksporto. Šalies įmonės atidėjo kai kurias investicijas ir sumažino atsargas, tačiau, mūsų manymu, ši tendencija neturėtų tęstis. Praėjusiais metais Lietuvoje pirmą kartą buvo užregistruotas užsienio prekybos perteklius.
  • BVP augimo prognozė 2013 m. ir 2014 m. išlieka 4%. Tikėtina, jog realus neto darbo užmokesčio augimas bus spartesnis šiais ir kitais metais dėl mažesnės infliacijos ir galimai mažesnio darbo užmokesčio apmokestinimo. Mes sumažinome infliacijos prognozę 2013 m. iki 2,5%, tačiau tikimybė, kad Lietuva tenkins kainų stabilumo Mastrichto kriterijų neviršija 50%.

Latvija:

  • Eksportas ir stipresnė vidaus paklausa buvo pagrindiniai veiksniai, kurie lėmė 5,6% ekonomikos augimą 2012 metais. Dėl palankių vietinių ir pasaulinių tendencijų infliacija stipriai sumažėjo. Latvija pateikė oficialų prašymą prisijungti prie euro zonos ir tikimasi, jog tai pavyks padaryti nuo 2014 m. sausio 1 d.
  • BVP augimo prognozę 2013 m. padidinome iki 4,3% dėl didesnio gyventojų vartojimo, kuris išaugs dėl mažesnės infliacijos. Infliacijos prognozę 2013 m. sumažinome iki 1,1%, bet manome, jog 2014 m. ji padidės iki 3,5%. Dėl gerėjančios pasaulinės perspektyvos ir sumažinto darbo jėgos apmokestinimo BVP augimas 2014 m. įgaus pagreitį ir sieks 5%.

Estija:

  • 2012 m. ekonomikos augimas sulėtėjo iki 3,2% daugiausia dėl sumažėjusios užsienio paklausos ir susitraukusios į eksportą orientuotos apdirbamosios gamybos. Pagrindinis augimo variklis buvo valstybės investicijos į pastatus ir infrastruktūros projektus, finansuojamus iš ES lėšų ir iš CO2 taršos leidimų pardavimo pajamų.
  • 2013 m. BVP turėtų augti 3,3% daugiausia dėl didėjančios vidaus paklausos, o 2014 m., prisidėjus eksporto augimui, jis įgaus pagreitį ir sieks 4,2%.

Švedija:

  • 2012 m. ekonomikos augimas sulėtėjo iki 1,2% lyginant su 3,7% augimu prieš metus. Nepaisant sulėtėjimo, paskutiniuosius du praėjusių metų ketvirčius ekonomikos aktyvumas išliko aukštame lygyje, o darbo rinkos vystimąsi palaikė didesnis nei tikėtasi užimtumo augimas.
  • Mes manome, kad pirmojoje 2013 m. pusėje BVP augimas išliks silpnas, tačiau vėliau įgaus pagreitį. Prognozuojame, kad augimas 2013 m. sieks 1,6%, o 2014 m. - 2,7%. Pagrindiniu augimo varikliu bus namų ūkių vartojimas. Ir toliau bus vykdoma skatinančioji ekonominė politika.
PDF „Swedbank“ ekonomikos apžvalga: Lietuva (lietuvių k.) - 2013 m. balandžio mėn.

Jeigu turite klausimų ar komentarų, kviečiame susisiekti su Nerijumi Mačiuliu, 8 5 258 2237, Nerijus.Maciulis@swedbank.lt

Pagarbiai,

„Swedbank“ Makroekonominių tyrimų departamentas

Prenumeruoti!
Šio laiško siuntėjas „Swedbank“ bendradarbiaujantis su „Brightly“. Laiškas yra siunčiamas asmeniškai.
Norint peržiūrėti dokumentą PDF formatu, kompiuteryje turi būti įdiegta „Adobe Acrobat Reader“ programa. (Atsisiųsti čia)