Swedbank ekonomikos apzvalga: Lietuva (lietuviu k.)
Neatsargus žaidimas su ugnimi

„Swedbank Economic Outlook“ leidinyje lietuvių kalba trumpai pristatomos pasaulio, Švedijos, Latvijos ir Estijos ekonomikų perspektyvos ir didžiausias dėmesys skiriamas Lietuvai. Plačiau apie kitas šalis prašome skaityti leidinyje anglų kalba.

Pasaulis:

 • Pasaulio ekonomika „vėsta“, o euro zona yra ant nuosmukio slenksčio. Peržiūrėjome BVP augimo prognozes ir 2012 m. bei 2013 m. jas sumažinome atitinkamai iki 3% ir 3,1% nuo 3,1% ir 3,4% augimo, prognozuoto balandį. Jeigu prognozuojamas „kapanojimosi“ scenarijus pasiteisins, 2014 m. BVP augimas padidės iki 3,4%.

 • Neigiama prognozės rizika yra susijusi su euro zonos krizės pablogėjimu, tačiau JAV kritimas nuo „fiskalinės uolos“, „kietas nusileidimas“ Kinijoje ir aukštesnės žaliavų kainos taip pat gali turėti blogesnių pasekmių. Jeigu skolų krizę pavyktų įveikti greičiau, augimas galėtų būti spartesnis.

Lietuva:

 • Kaip prognozavome, šiais metais BVP augo lėčiau ir antrąjį ketvirtį ko gero pasiekė dugną. Biudžeto pajamos tebėra didesnės už planuotas ir tai reiškia, kad užsibrėžtas tikslas šiais metais sumažinti deficitą iki 3,0% BVP gali būti pasiektas. Infliacija toliau mažėjo, bet kitais metais gali vėl šiek tiek išaugti.

   
 • Nors neapibrėžtumas tebėra didelis, manome, kad 2013 m. augimas sieks 4,1% (šiek tiek mažiau nei prognozavome balandį), o 2014 m. paspartės iki 4,5%. Pirmąjį šių metų pusmetį nedarbo lygis svyravo, tačiau tikėtina, kad jis toliau mažės antrąjį šių metų pusmetį, o 2014 m. sieks 9,3%.

Latvija:

 • Pirmoje 2012 m. pusėje ekonomikos augimas buvo spartus ir siekė 6%. Ketvirtinis augimo tempas per paskutiniais tris ketvirčius išliko solidus (1%). Augimą skatina eksportas ir vidaus paklausa, kuriuos skatina stiprūs pasitikėjimo rodikliai, išaugęs konkurencingumas bei ES fondų parama.

 • Augimo prognozę 2012 m. padidiname iki 4% (anksčiau prognozavome 2,5%), o 2013 m. paliekame 3,5%. 2014 m. augimo tempai turėtų paspartėti iki 5,2%, nes pagerės situacija pasaulyje, o darbo jėgos mokesčių sumažinimas teigiamai veiks vartojimą. Manome, kad 2012-2013 m. infliacijos lygis išliks 2,5%, bet 2014 m. dėl kylančių pasaulinių energijos kainų ir vidaus paklausos augimo pakils iki 3,5%.

Estija:

 • Pirmoje 2012 m. pusėje ekonomikos augimas sulėtėjo ir vis labiau priklauso nuo vidaus ekonomikos. Tuo tarpu eksportas 2012 m. pirmąjį ketvirtį augo lėčiau. 2012 m. pirmoje pusėje toliau mažėjo nedarbo lygis ir siekė vidutiniškai 10,8%.

 • Dėl geresnės užsienio ir vidaus paklausos šių metų BVP prognozes padidiname nuo 2,7% iki 3,0%, o 2013 m. prognozuotą BVP augimą sumažiname nuo 4,2% iki 4,0%. 2014 m. BVP turėtų augti 4,3% dėl spartesnių pasaulio ekonomikos augimo tempų. Infliacija sumažės nuo 3,9% 2012 m. iki 2,7% 2014 metais. Viešeji finansai išliks stiprūs.

Švedija:

 • Pirmoje 2012 m. pusėje realaus augimo tempai labai paspartėjo, ypač dėl grynojo eksporto poveikio. Vidaus paklausa taip pat buvo stipri dėl geresnės nei prognozuota situacijos darbo rinkoje. Tačiau išorinis sulėtėjimas rodo, kad augimo tempas likusią šių metų dalį taip pat gerokai sulėtės.

 • Staigus kronos kurso kilimas kelia rimtų sunkumų į eksportą orientuotoms bendrovėms ir ekonominės politikos formavimui. Prognozuojame, kad atpirkimo sandorių kursas bus per aukštas, o fiskalinė politika artimiausioje ateityje nesugebės kompensuoti paklausos susilpnėjimo. Nors augimo tempas paspartės nuo 1,6% 2013 m. iki 2,4% 2014 m., nedarbo lygis išliks aukštas ir sieks 7,6%.
PDF „Swedbank“ ekonomikos apžvalga: Lietuva

Jeigu turite klausimų ar komentarų, kviečiame susisiekti su Nerijumi Mačiuliu, 8 5 258 2237, Nerijus.Maciulis@swedbank.lt

 Pagarbiai

 „Swedbank“ ekonominių tyrimų departamentas

 

Prenumeruoti!
Šio laiško siuntėjas „Swedbank“ bendradarbiaujantis su „Brightly“. Laiškas yra siunčiamas asmeniškai.
Norint peržiūrėti dokumentą PDF formatu, kompiuteryje turi būti įdiegta „Adobe Acrobat Reader“ programa. (Atsisiųsti čia)